Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Wiadomości
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Deklaracja organizacji pozarządowych z okazji 75. rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Września 9th, 2020

Odzyskiwanie COVID-19: lepsze budowanie 

Ks. Daniel LeBlanc, raporty OMI

Konferencja Organizacji Pozarządowych w stosunkach konsultacyjnych z ONZ (CoNGO) jest niezależnym, międzynarodowym stowarzyszeniem ułatwiającym uczestnictwo organizacji pozarządowych w ONZ. Fr. Daniel LeBlanc, OMI reprezentuje Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w ONZ. 

W obawie, że uwaga skupia się na globalnym kryzysie zdrowotnym, podczas gdy wysiłki mające na celu zaradzenie trwającemu kryzysowi klimatycznemu, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i równości płci, ochrona praw człowieka i promowanie pokoju są zaniedbane, CoNGO wydała niedawno oświadczenie z okazji 75. rocznicy powstania UN.

Przeczytaj oświadczenie organizacji pozarządowej tutaj.

 

Powrót do początku