Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Wiadomości z ONZ

Marzec 1st, 2010

Narody ZjednoczoneDalsze działania w związku z porozumieniem kopenhaskim w sprawie zmian klimatu

Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła panel wysokiego szczebla w celu wdrożenia kluczowego elementu porozumienia kopenhaskiego w celu promowania łagodzenia zmian klimatu i finansowania adaptacji w krajach rozwijających się.

Grupa doradcza ds. Finansowania zmian klimatycznych musi opracować mechanizm przekazywania środków pieniężnych z krajów rozwiniętych na projekty mające na celu ochronę rolnictwa i infrastruktury przed podnoszeniem się mórz i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Grupa zaproponuje również strategie pobudzania inwestycji w energię odnawialną i czyste technologie w biednych krajach, aby posunąć naprzód zablokowane negocjacje międzynarodowe. Panel poprowadzą dwaj premierzy - Gordon Brown z Wielkiej Brytanii i Meles Zenawi z Etiopii, którego reprezentacja zostanie równo podzielona między rządy krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej Najważniejsze Potrzeba Sprawiedliwości Gospodarczej

Podczas obchodów przez ONZ Międzynarodowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej 20 lutego sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon stwierdził: „Sprawiedliwość społeczna musi opierać się na wartościach sprawiedliwości, równości i szacunku dla różnorodności, które są ważniejsze niż kiedykolwiek w światowy kryzys finansowy i gospodarczy, który znacznie zwiększył bezrobocie i ubóstwo oraz utrudnia integrację społeczną. . . Główne gospodarki świata zaczynają wychodzić z tego globalnego spowolnienia, musimy zapewnić, aby ludzie na świecie też to zrobili ”.

W tym roku wezwał do zdecydowanego wysiłku, aby przywrócić krajom drogę do osiągnięcia celu Milenijne Cele Rozwoju, które mają na celu wyeliminowanie wielu chorób społecznych, od skrajnego ubóstwa i głodu po śmiertelność matek i niemowląt, aż po brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, a wszystko to do 2015 r., nazywając je jednym z kluczowych środków ONZ na rzecz zapewnienia sprawiedliwości społecznej i rozwój razem z korzyścią dla najbiedniejszych i najbardziej wrażliwych.

Powrót do początku