Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Biuletyn programu Forest Peoples dostępny w trzech językach

Lipiec 22nd, 2011

Biorąc pod uwagę coraz pilniejsze zagrożenie zmianami klimatu, wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z wylesiania i degradacji lasów doprowadziły do ​​trwałych wezwań ludności tubylczej i zainteresowanych organizacji pozarządowych, że należy zagwarantować prawa ludów leśnych. Programy te, znane jako REDD, mają respektować prawa człowieka i zapewniać skuteczny udział rdzennej ludności i społeczności lokalnych. Fundatorzy mają „chronić” te zasady i zapewnić, aby kraje przestrzegały swoich międzynarodowych zobowiązań.

Dowiedz się więcej w biuletynie programu Forest Peoples, dostępny również w hiszpański i Francuski.

Puede leer nuestro boletín de noticias en español

Lisez notre e-newsletter pl français

Program Forest Peoples wspiera ludy leśne w zabezpieczaniu i zrównoważonym zarządzaniu swoimi lasami, ziemiami i źródłami utrzymania.

Ich strategie osiągnięcia tego celu obejmują:

a) promowanie praw i interesów ludów leśnych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

(b) stworzenie przestrzeni dla ludów leśnych, aby miały skuteczny głos w procesach decyzyjnych;

(c) kwestionowanie odgórnych polityk i projektów, które pozbawiają lokalne społeczności zasobów;

d) koordynowanie wsparcia między organizacjami ekologicznymi dla wizji ludności leśnej;

e) wspieranie kierowanej przez społeczność zrównoważonej gospodarki leśnej; i

f) nagłaśnianie losu leśnych ludzi poprzez badania, analizy i dokumentację.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową programu Forest Peoples.

 

 

 

 

Powrót do początku