Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Ks. Seamus Finn przedstawia na odnowienie misji i tożsamości w konferencji na temat katolickiej edukacji biznesowej

Lipiec 2nd, 2012

Ks. Seamus Finn, OMI był jednym z prelegentów na VIII Międzynarodowym Sympozjum na temat Katolickiej Myśli Społecznej i Edukacji w zakresie zarządzania: Odnowienie misji i tożsamości w katolickim biznesie. Konferencja odbyła się na University of Dayton, Dayton Ohio od czerwca 18-20, 2012.

Ks. Finn przedstawił na temat „Zrównoważone inwestowanie i społeczna odpowiedzialność biznesu: dodawanie wartości do tożsamości i misji katolickiej edukacji biznesowej”.

Więcej informacji…

Powrót do początku