Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Dialog o życiu i wydobyciu z Ameryki Łacińskiej

Grudnia 10th, 2013

Przedstawiciele religii i świeckich z Ameryki Łacińskiej, „poruszeni krytyczną sytuacją naszych narodów w stosunku do przemysłu wydobywczego”, spotkali się w Limie w listopadzie 2013 r. Zaniepokojeni, że górnictwo jest źródłem „ciągłych i poważnych konfliktów” w wielu krajach z krajów Ameryki Łacińskiej i Środkowej, uczestnicy chcieli stworzyć energiczny i wspierający zestaw lokalnych i międzynarodowych sieci, aby pomóc w zwalczaniu destrukcyjnych skutków górnictwa. Misjonarzy Oblatów reprezentowali ks. Gilberto Pauwels OMI z Boliwii i ks. Seamus Finn OMI ze Stanów Zjednoczonych oraz poprzez udział w VIVAT, koalicji zgromadzeń zakonnych ze statusem ECOSOC przy ONZ.

Jest wiele wyników ze spotkania, które dotyczyły dotarcia do większej liczby społeczności dotkniętych górnictwem, nawiązania współpracy z Papieską Radą ds. Sprawiedliwości i Pokoju w Watykanie oraz zwołania szerszych konsultacji w sprawie wyzwań związanych z wydobywcami w drugiej połowie 2014.

Ekstrakcje, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, odgrywają ważną rolę na całym świecie, a jednocześnie narzucają wielkie ingerencje i szkody w lokalnych społecznościach i środowisku, w którym działają. Poszukiwanie drogi naprzód, która obejmuje najpoważniejsze z tych negatywnych skutków, zostało podjęte przez szereg różnych inicjatyw w sektorach akademickim, biznesowym, udziałowców i udziałowców oraz pozarządowych. Miejmy nadzieję, że spotkania takie jak spotkanie w Limie mogą wnieść konstruktywny wkład w ten proces.

Przeczytaj oświadczenie: Dialog o życiu i górnictwie: List otwarty od zakonników i świeckich zarządców dóbr stworzenia w Ameryce Łacińskiej

Powrót do początku