Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Pełne współczucia działania nakłaniane do migrujących dzieci i rodzin bez opieki

Lipiec 15th, 2014

Personel SPOS ks. Antionio Ponce OMI odwiedza schronisko Laredo Humanitarian Team, zbierając darowizny dla migrujących dzieci i rodzin

Personel SPOS ks. Antionio Ponce OMI odwiedza schronisko Laredo Humanitarian Team, zbierając darowizny dla migrujących dzieci i rodzin

 

Biuro SPOS Misjonarzy Oblatów dołączyło do Koalicji Międzywyznaniowej Imigracji w liście skierowanym do Prezydenta i Kongresu dotyczącym niedawnych dzieci bez opieki, które przekraczają granicę USA-Meksyk. Społeczność międzywyznaniowa wyraża zaniepokojenie dziećmi i rodzinami bez opieki uciekającymi przed przemocą w Ameryce Środkowej i frustracjami związanymi ze sposobem, w jaki ten kryzys humanitarny został rozwiązany. W piśmie wzywa się do podjęcia kroków w sprawiedliwy, skuteczny, współczujący i kompleksowy sposób na zaspokojenie potrzeb dzieci i rodzin uciekających przed krzywdą w Ameryce Środkowej.

Przeczytaj list tutaj…

 

Powrót do początku