Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Watykan ogłasza szczyt w sprawie zmian klimatycznych

Kwiecień 22nd, 2015

Dzięki katolickiemu wiejskiemu życiu za informacje w tym poście.

Watykan ogłosił w tym tygodniu, że będzie gospodarzem jednodniowej konferencji na temat zmian klimatu w kwietniu 28, w której udział wezmą niektórzy czołowi światowi naukowcy zajmujący się klimatem. Konferencja nosi tytuł Chrońcie Ziemię, Ludzkość i jest podtytuł "Moralne wymiary zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju".

Konferencja podkreśli "nierozerwalny związek między szacunkiem dla środowiska i szacunkiem dla ludzi - szczególnie dla ubogich, wykluczonych, ofiar handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, dzieci i przyszłych pokoleń", stwierdza watykańskie ogłoszenie.

Celem konferencji, zgodnie z oświadczeniem watykańskim, jest pomoc w budowaniu globalnego ruchu we wszystkich religiach dla zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych w 2015 i poza nią.

Oprócz naukowców zajmujących się klimatem, jednodniowym szczytem będą uczestnicy z głównych światowych religii. Celem tutaj, mówi Watykan, jest "podniesienie debaty na temat moralnego wymiaru ochrony środowiska przed papieską encykliką".

Oczekiwana encyklika Papieża na temat środowiska jest oczekiwana pod koniec czerwca.

Kwietniowa konferencja 28 jest tylko najnowszym z tego, co wielu nazywa „zieloną agendą” Papieża Franciszka. Ojciec Święty stał się zdecydowanym orędownikiem kwestii środowiskowych, mówiąc, że działanie na rzecz zmian klimatycznych jest „niezbędne dla wiary” i nazywa zniszczenie natura współczesny grzech.

We wrześniu papież Franciszek odwiedzi Stany Zjednoczone i przemówi do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Następnie zwróci się do Kongresu Stanów Zjednoczonych z boczną wizytą w Waszyngtonie. Bez wątpienia będzie interesujące zobaczyć, co papież Franciszek ma do powiedzenia jednemu z najpotężniejszych organów zarządzających na Ziemi w kwestii zmian klimatu.

Po tych wizytach wielu będzie obserwować, czy jego encyklika wpłynie na międzynarodowe rozmowy klimatyczne w Paryżu pod koniec roku.

AGENDA na szczyt konferencji w Watykanie

Chroń Ziemię, Wyznacz Ludzkość:

Moralne wymiary zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju

CASINA PIO IV • WATYKAN MIASTO • 28 APRIL 2015

Cele tego szczytu, organizowane przez Papieską Akademię Nauk, Papieską Akademię Nauk Społecznych, SDSN i Religie dla Pokoju, mają na celu:

- Podnoszenie świadomości i budowanie konsensusu, że wartości zrównoważonego rozwoju są zgodne z wartościami wiodących tradycji religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych;

- Podnieść debatę na temat moralnego wymiaru ochrony środowiska przed papieską encykliką; i

- Pomóż budować globalny ruch we wszystkich religiach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych w 2015 i poza nią.

Pożądanym rezultatem jest wspólne oświadczenie w sprawie moralnego i religijnego imperatywu zrównoważonego rozwoju, podkreślające nieodłączny związek między szacunkiem dla środowiska a szacunkiem dla ludzi - zwłaszcza ubogich, wykluczonych, ofiar handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, dzieci i przyszłości pokolenia.

PROGRAM

10:30 – 11:00

Powitanie przez ks. Marcelo Sánchez Sorondo,

Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk

Otwieranie adresów przez:

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ

Kardynał Peter Turkson, Prezydent Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju

11:00 – 11:15

Krótkie wypowiedzi:

Jeffrey Sachs, dyrektor sieci rozwiązań zrównoważonego rozwoju ONZ

William Vendley, Sekretarz Generalny Religii dla Pokoju

Prezydent Margaret Archer, Papieska Akademia Nauk Społecznych

Veerabhadran Ramanathan, Papieska Akademia Nauk

11: Panel 20 1: Aspekty techniczne (dowody na wykluczenie społeczne i klimatologię)

12: Lunch 50 w Casina Pio IV

2: 00 Panel 2: Sprawiedliwość i odpowiedzialność (czołowi przedstawiciele głównych religii)

3: 30 Panel 3: praktyczne aspekty od lokalnego do globalnego (proponowane rozwiązania i kontynuacja)

5: Panel 00 4: Wyeliminuj handel ludźmi i przesiedlanie ofiar (kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju)

6: 00 Omówienie wspólnego oświadczenia

Według planistów konferencji, mają nadzieję, że uczestnicy będą mogli przedstawić wspólne oświadczenie podkreślające „wewnętrzny związek” między troską o ziemię a troską o innych ludzi, „zwłaszcza biednych, wykluczonych, ofiar handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, dzieci i przyszłe pokolenia. ”

Powrót do początku