Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Zachęcony przez pracę papieża Franciszka, rabinowie wzywają do energicznego działania w sprawie zmian klimatu

Może 14th, 2015

Rankiem maja 13, 2015, ponad rabini 300 podpisali list rabiniczny w sprawie kryzysu klimatycznego, wzywając do energicznych działań, aby zapobiec pogarszaniu się zakłóceń klimatycznych i do poszukiwania sprawiedliwości ekologiczno-społecznej. Rabinom sprzyjało dzieło papieża Franciszka w tej kwestii, w szczególności wyczekiwana encyklika papieska dotycząca środowiska, która miała się pojawić tego lata.

List jest skierowany: do narodu żydowskiego, do wszystkich wspólnot ducha i do świata: list rabiniczny w sprawie kryzysu klimatycznego

Przeczytaj list rabinów tutaj…

 

Powrót do początku