Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Ks. Daniel LeBlanc, OMI, moderuje wydarzenie towarzyszące organizacji pozarządowej na XIV-wiecznym, stałym forum ONZ na temat rdzennych problemów

Maj 3rd, 2018

Stałe Forum Narodów Zjednoczonych ds. Ludności Tubylczej (UNPFII) odbyło siedemnastą sesję w dniach 16 - 27 kwietnia. Tematem forum w 2018 r. Było; „Zbiorowe prawa ludności rdzennej do ziem, terytoriów i zasobów”. Według UNPFII ludy tubylcze są spadkobiercami i praktykami unikalnych kultur i sposobów odnoszenia się do ludzi i środowiska. Ludność rdzenna zachowała cechy społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne, które różnią się od cech dominujących społeczeństw, w których żyją. Na UNPFII reprezentowanych było kilka społeczności tubylczych z całego świata. Wielu z nich miało okazję przedstawić wypowiedzi na tematy, które dotyczą ich różnych społeczności.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Miroslav Lajčák, w swoim wystąpieniu otwierającym forum przedstawił ponury obraz sytuacji ponad 300 milionów rdzennych mieszkańców na całym świecie. Zauważył, że choć ludy tubylcze stanowią około 5 procent światowej populacji, stanowią 15 procent najbiedniejszej ludności świata. Sytuację, którą opisał jako „szokującą”. Pan Lajčák zwrócił również uwagę na niektóre wyzwania, przed którymi stoją ludy tubylcze, związane z łamaniem ich praw człowieka, marginalizacją i przemocą, z którymi borykają się, aby dochodzić swoich praw. Skupiając się na rdzennych ziemiach, terytoriach i zasobach, Lajčák zauważył, że „ludność rdzenna jest wywłaszczana z ziem, które ich przodkowie nazywali ojczyzną”, często przez wielkich i międzynarodowych rolników i korporacje górnicze.

W niedawnym raporcie autorstwa Conselho Indigenista Missionaria („Rdzenna Rada Misyjna” - filia Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii), niektóre z wyzwań stojących przed wieloma społecznościami tubylczymi w Brazylii (a także społecznościami tubylczymi na całym świecie) obejmują; wysoki wskaźnik samobójstw, brak zdrowiaOpieka, wysoka śmiertelność dzieci, nadużywanie alkoholu i narkotyków, brak rodzimej edukacji i brak ogólnych wsparcie ze strony państwa.

NGO Event at United Nations 17th Stałe forum poświęcone kwestiom rdzennym

W ramach wielu wydarzeń towarzyszących Forum, w kwietniu 18 ks Daniel LeBlanc, OMI, moderował sesję "Duchowe połączenie i właściwe gospodarowanie ziemią, terytoriami i zasobami, w tym wodą dla ludów tubylczych,"Z panelistami, którzy obejmowali:

  • Atilano Alberto Ceballos Loeza - Lider zrównoważonych praktyk rolniczych i obrońca ziemi i terytorium na Jukatanie
  • Elvia de Jesús Arévalo Ordóñez - Członek Rady Rządu Wspólnoty CASCOMI (Amazonska Wspólnota Działalności Społecznej Cordillera del Cóndor Mirador), włączony przez rodzime rodziny i osadników z parafii Tundayme-Ekwador
  • Augostina Mayán Apikai - Przywódczyni tubylczej kobiety z Awajún urodzonej w Cordoncanqui jest przewodniczącą Organizacji Rozwoju Społeczności Pogranicza Cenepa - ODECOFROC. http://odecofroc-es.blogspot.com/p/nuestra-organizacion.html
  • Leila Rocha - Guarani Ñandeva, członek zarządu Aty Guasu Guarani i Kaiowá, Mato Grosso do Sul
  • Sachem HawkStorm - Pierwsze narody Schaghticoke

Impreza odbyła się w Episkopalnym Centrum Kościelnym w Nowym Jorku i zorganizowana przez Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej; Grupa robocza ONZ ds. Wydobycia; Komitet NGO ds. Praw Ludności Tubylczej; Kongregacja Misji; VIVAT International; Caritas International; Dominikana Konferencja Przywódców; Franciscans International; Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM); Rdzenna Rada Misyjna (CIMI); Stowarzyszenie Medytacji Sunray

Dowiedz się więcej:

Trwałe Forum Narodów Zjednoczonych na temat kwestii rdzennych: https://bit.ly/2pvCccv

Wiadomości ONZ o prawach ludności rdzennej do ziemi: https://bit.ly/2H4EU1M

Raport Conselho Indigenista Missionaria na temat przemocy wobec rdzennej ludności w Brazylii w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim: https://bit.ly/2F1w133

 

Powrót do początku