Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Uczynienie migracji pracą dla wszystkich: Global Compact dla bezpiecznej, regularnej i uporządkowanej migracji

Sierpnia 16th, 2018

Przesłane przez Fr. Daniel LeBlanc, OMI

W lipcu 12, w swoim wstępnym wystąpieniu podczas pierwszego dialogu z wieloma interesariuszami, odbywającego się na marginesie pierwszych międzyrządowych negocjacji w sprawie globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Migracji, Pani. Louise Arbor, wykonane następujący zarzut: „W perspektywie długoterminowej dowody są jasne: korzyści płynące z migracji znacznie przewyższają wyzwania. Bez jasnego zrozumienia migracji migrantów otaczają negatywne narracje. „Nie możemy pozwolić, aby ksenofobiczne narracje polityczne na temat migracji wypaczały nasze celem zacieśnienia międzynarodowej współpracy w zakresie migracji. ” Podkreśliła dalej, że „tylko na podstawie faktów i kontekstu możemy przeprowadzić pełną szacunku i realistyczną dyskusję na temat migracji, która odsuwa wiele niedokładnych i negatywnych narracji reklamowanych za krótkoterminowe korzyści polityczne i błędną politykę”.

Duży napływ uchodźców / migrantów z niektórych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki do Europy w latach 2014-2016, w następstwie eskalacji konfliktów oraz wyzwań społeczno-politycznych i ekonomicznych w tych regionach, wywołał ogromny globalny niepokój, a także sprzeciw społeczno-polityczny z niektórych krajów europejskich. Zgromadzenie Ogólne ONZ (ZO ONZ) odpowiedziało na sytuacji poprzez zwołanie szczyt wysokiego szczebla w celu zajęcia się dużymi ruchami uchodźców i migrantów we wrześniu 2016. Pod koniec szczytu przyjęła się ZO ONZ rozdzielczość 71 / 1, znany również jako Deklaracja nowojorska (NYD). Zdaniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ Deklaracja nowojorska „wyraża polityczną wolę światowych przywódców, by ratować życie, chronić prawa i dzielić się odpowiedzialnością w skali globalnej”. W Nowym Jorku wyraźnie wyrażono zobowiązanie państw członkowskich do wynegocjowania i przyjęcia do 2018 r. Odrębnego globalnego porozumienia dotyczącego bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji i uchodźców.

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Podczas gdy prace nad Global Compact dla uchodźców były w dużej mierze koordynowane przez Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Genewie proces negocjowania globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji był ściśle kierowany przez państwo i ułatwiony przez Stałego Przedstawiciela Szwajcarii i Meksyku przy ONZ. Po szeroko zakrojonych konsultacjach z udziałem wielu zainteresowanych stron i sześciu intensywnych miesiącach negocjacji międzyrządowych państwa członkowskie zaproponowały uzgodniony dokument na 13th Lipiec 2018. Zgodzili się wynegocjowane dokumenty dotyczące zarówno globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji jak i uchodźców, zostaną przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na początku grudnia 2018, w Marrakeszu, Maroko. Po jego przyjęciu, globalna kompilacja dla bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji będzie pierwszą w historii globalną strukturą zarządzania migracjami.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

W swoich uwagach na zakończenie negocjacji zastępca sekretarza generalnego ONZ, pani Amina Mohammed, pochwaliła państwa członkowskie za pozostanie w tym procesie pomimo, jak zauważyła: „niektóre głębokie kwestie związane z migracją, takie jak suwerenność państw i prawa człowieka; co stanowi ruch dobrowolny; związek między rozwojem a mobilnością; oraz jak wspierać spójność społeczną.„Pani Mohammed wskazała, że„ta umowa pokazuje potencjał multilateralizmu: naszą zdolność do wspólnego rozwiązywania problemów, które wymagają globalnej współpracy - niezależnie od tego, jak skomplikowane i kontrowersyjne mogą one być.„Wszystkie państwa członkowskie ONZ uczestniczyły w międzyrządowych negocjacjach w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Węgier.

Czytaj więcej:  Międzyrządowy wynegocjowany i uzgodniony dokument końcowy Global Compact dotyczący bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji; https://bit.ly/2LP0ycL

Szczyt ONZ dla uchodźców i migrantów 2016: https://bit.ly/2bqPpvC

Deklaracja z Nowego Jorku: https://bit.ly/2o9ItXe

 

Powrót do początku