Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Raport ze stałego forum 18TH ONZ ds. Ludności tubylczej

Maj 23rd, 2019

Setki rdzennych ludów z całego świata zebrały się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Osiemnaste Stałe Forum ds. Rdzennych (UNPFII), która odbyła się od 25 kwietnia do 2 maja. Tematem UNPFII 2019 jest „wiedza tradycyjna: generowanie, przekazywanie, ochrona”. ONZ opisuje ludy tubylcze jako spadkobierców i praktykujących unikalne kultury i sposoby odnoszenia się do ludzi z cechami społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi i politycznymi, które różnią się od cech dominujących społeczeństw, w których żyją. UNPFII została utworzona w 2000 roku na mocy rezolucji ONZ, której powierzono zajmowanie się kwestiami tubylczymi związanymi z rozwojem gospodarczym i społecznym, kulturą, środowiskiem, edukacją, zdrowiem i prawami człowieka.  

Według raportu Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ szacuje się, że 370 milionów ludów tubylczych zamieszkujących około 90 krajów należy do najbardziej zmarginalizowanych ludów na świecie. W raporcie zauważono, że ludy tubylcze są często izolowane politycznie i społecznie w tych krajach gdzie zamieszkują według położenia geograficznego swoich społeczności, ich odrębnych historii, kultur, języków i tradycji.

Dlatego, aby chronić prawa człowieka rdzennej ludności, Zgromadzenie Ogólne ONZ (ZO ONZ) przyjęło rezolucję w sprawie 2007 w sprawie  Deklaracja praw ludów tubylczych ONZ. Deklaracja zapewnia kompleksowe ramy minimalnych norm dobrobytu gospodarczego, społecznego i kulturowego oraz praw ludów tubylczych na świecie. Ponownie w 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło deklarację 2019 rok rdzennych języków.

Czytaj więcej:

UNPFIIhttps://bit.ly/2V2B6Rp
Międzynarodowy Rok Języków Tubylczych: https://bit.ly/2PzyCbH.
Raporty na temat praw ludów tubylczych: https://bit.ly/2ZK8UG7

 

Powrót do początku