Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

COP26: Konferencja Klimatyczna ONZ 2021

Listopad 2nd, 2021

Szczyt COP26 gromadzi rządy, społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony wspólnie w celu przyspieszenia działań na rzecz realizacji celów Porozumienia Paryskiego i Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)

Centrum informacji ogólnych: https://ukcop26.org/

artykuł: Społeczność wyznaniowa przybywa do Glasgow, aby się modlić, naciskać światowych przywódców o zdecydowane działania na COP26

 

Powrót do początku