Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

SRIC honoruje misjonarzy oblatów z prowincji USA podczas dorocznego wydarzenia 2024

Kwiecień 29th, 2024

Podczas Społecznie odpowiedzialna koalicja inwestycyjna(SRIC) podczas niedawnego Dorocznego Wydarzenia Edukacyjnego 2024 – Amerykańska Prowincja Misjonarzy Oblatów została uhonorowana jako jeden ze swoich członków założycieli.
 
Oblaci uhonorowani podczas uroczystości byli ks. Seamus Finn, OMI, przedstawiony z Nagroda za doskonałość rzecznika obywatelskiego; Biskup Michael D. Pfeifer, OMI; Wielebny Rufus Whitley, OMI; i wielebny Warren A. Brown, OMI.

Uwagi SRIC na temat nagrody Citizen Advocate Excellence Award:

"Z radością informujemy, że w tym roku dokonaliśmy wyboru Wielebny Séamus Finn, OMIjako kolejny laureat nagrody Citizen Advocate Excellence przyznawanej przez SRIC Nagroda. Jego niezachwiane zaangażowanie jako oddanego kapłana Oblatów Maryi Niepokalanej i światowego lidera w inwestowaniu opartym na wierze i społecznie odpowiedzialnym, nieustannie nas inspiruje. Pełniąc funkcję dyrektora zarówno Międzynarodowego Funduszu Inwestycji Duszpasterskich Oblatów, jak i Biura Oblatów Prowincji Stanów Zjednoczonych ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, zaangażowanie wielebnego Finna na rzecz sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju środowiska i inwestycji etycznych było niezmiennie niezwykłe.
 
Podczas tego wydarzenia poznamy również Biskup Michael D. Pfeifer, OMI, Emerytowany Biskup Diecezji San Angelo, Wielebny Warren A. Brown, OMI, Wielebny Rufus Whitley, OMI, reprezentujący Misjonarzy Oblatów Maryi Immaculate, której wkład założycielski do SRIC był nieoceniony. Ich stały wkład w SRIC na przestrzeni lat znacznie wzbogacił naszą działalność organizacja."

PROGRAM IMPREZY
 
Oblany BIOS 

Biskup Michael D. Pfeifer, OMI, emerytowany biskup diecezji San Angelo
Urodziłem się w 1937 roku w Alamo w Teksasie, w dolinie Rio Grande. Całość studiów kapłańskich odbyłem w San Antonio u Oblatów Maryi Niepokalanej. Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1964 r., a moim pierwszym zadaniem kapłańskim był udział w misji i posłudze oblatów w Meksyku, gdzie służyłem przez 16 lat. Służyłem głównie w górskich obszarach Oaxaca z dobrymi tubylcami, a także pełniłem różne posługi w mieście Meksyk. Przez ostatnie 6 lat mojego pobytu w Meksyku pełniłem funkcję przełożonego wspólnoty oblatów. W 1981 roku zostałem wybrany na przełożonego Prowincji Południowej Stanów Zjednoczonych z siedzibą w San Antonio. W tym czasie kierowałem zespołem mającym wybrać misję dla Prowincji Południowej w Zambii. Dzięki łasce Bożej misja ta zakwitła nowym życiem i w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. W 1985 roku otrzymałem telefon z Rzymu, że mam zostać biskupem diecezji San Angelo, w której spędziłem 28 lat, po czym zatwierdzono mi przejście na emeryturę. Na emeryturze mieszkam we wspólnocie oblatów w San Antonio i nadal zajmuję się posługą w Archidiecezji San Antonio oraz pomagam w wielu programach oblatów, szczególnie w Oblackiej Szkole Teologicznej. Z wielką wdzięcznością dziękuję Chrystusowi Zmartwychwstałemu za liczne błogosławieństwa, jakie otrzymałem w swoim życiu i służbie dla Chrystusa i Jego ludu.

Wielebny Warren Austin Brown III
Urodziłem się w Fort Worth i wychowałem w Midland w Teksasie. Mam dwie siostry i jednego brata, a moi rodzice nie żyją. Ukończyłem St. Anthony High School Seminary w 1973 r. oraz Uniwersytet Teksasu w Austin w 1977 r. Pierwsze śluby złożyłem jako Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej w 1978 r., a ukończyłem Oblatką Szkołę Teologiczną w 1981 r. śluby wieczyste u oblatów w 1981 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1982 r. Przez dziewięć lat służyłem w duszpasterstwie parafialnym w dolinie Rio Grande. Ukończyłem studia licencjackie z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Saint Paul w Ottawie w Kanadzie w 1986 r., a doktorat w 2002 r. W latach 1993-1995 pełniłem funkcję dyrektora wykonawczego Teksańskiej Koalicji na rzecz Odpowiedzialnych Inwestycji (poprzedniczki SRIC). W latach 1995-2010 pełniłem funkcję profesora i administratora w Oblackiej Szkole Teologicznej, gdzie posługuję ponownie. W latach 1995-2010 pracowałam w Archidiecezjalnym Trybunale Apelacyjnym ds. Małżeństwa w San Antonio. W latach 2010-2022 pełniłem funkcję radnego generalnego Rady Generalnej Oblatów w Rzymie.

Wielebny Rufus Whitley, OMI, Prezes i dyrektor ds. inwestycji w Międzynarodowym Funduszu Inwestycji Duszpasterskich Oblatów
Rufus Whitley, OMI, obecnie pełni funkcję Prezesa i Dyrektora ds. Inwestycji Międzynarodowego Funduszu Inwestycyjnego Oblate International Pastoral (OIP) (www.oiptrust.org). Trust zapewnia zarządzanie inwestycjami w zakresie funduszy zastrzeżonych i darowizn instytucji rzymskokatolickich sponsorowanych na całym świecie, w tym między innymi diecezji, zakonów, ministerstw i szkół. Trust inwestuje zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym. W ramach alokacji na rynku prywatnym Trust inwestuje zarówno w inwestycje preferencyjne, jak i inwestycje wpływające na stawki rynkowe. Do identyfikacji odpowiednich inwestycji na rynku publicznym i prywatnym stosuje się spójne wytyczne inwestycyjne, a także uwzględnianie odpowiednich zabezpieczeń poprzez umowy o zarządzanie inwestycjami i umowy dodatkowe. Wytyczne dotyczą kluczowych obszarów zainteresowania, w tym między innymi etyki życiowej, praw człowieka, społeczności tubylczych, zmian klimatycznych, broni wojskowej, tytoniu, łańcucha dostaw, zarządzania i środowiska. Rufus służył na różnych stanowiskach w OIP od jego powstania w grudniu 1990 r. Ponadto pełnił funkcję Skarbnika Generalnego (CFO) Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, nadzorując sprawy finansowe zakonu i jego zobowiązania w ponad 65 Państwa. Uzyskał stopnie naukowe w dziedzinie ekonomii, administracji oświatowej i teologii. Jego dyplom końcowy (JD) uzyskał na Uniwersytecie Stanforda.

Wielebny Séamus Finn, OMIDyrektor Biura OMI JPIC  i główne inwestowanie zgodne z wiarą – Zaufanie OIP 
ks. Séamus Finn, OMI, jest światowym liderem w dziedzinie inwestowania opartego na wierze i społecznie odpowiedzialnego oraz kapłanem Oblatów Maryi Niepokalanej, misyjnego zgromadzenia zakonnego. Jest dyrektorem Biura Prowincji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia Oblatów w Stanach Zjednoczonych, koordynując ich działania rzecznicze na rzecz marginalizowanych ludów i społeczności żyjących w ubóstwie. Przez pięć lat pełnił funkcję przewodniczącego rady dyrektorów Międzywyznaniowego Centrum Odpowiedzialności Korporacyjnej i jest dyrektorem Faith Consistent Investing w Oblate International Pastoral Investment Trust. Ten ostatni obejmuje aktywny program inwestycyjny dla akcjonariuszy zarówno dla prowincji USA, jak i dla Zgromadzenia, a także obecność w instytucjach międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, MFW i ONZ. Zasiada w zarządach kilku organizacji zajmujących się priorytetami wymiaru sprawiedliwości na arenie polityki publicznej. Finn udzielał wywiadów dla programów prasowych i radiowych, a także pojawił się w kilkudziesięciu programach telewizyjnych, w tym w CNN, CNBC, CBS, PBS, Al Jazeera America, RTE i The Daily Show with Jon Stewart.

Powrót do początku