Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
http://omiusajpic.org/topic/: Afryka
Przetłumacz tę stronę:

Demokratyczna Republika Kongo

W ostatnich dziesięcioleciach Kongo ucierpiało z powodu wojen i gwałtownych konfliktów, w wyniku których miliony ludzi zginęły lub zostały przesiedlone. Oblaci służyli w Kongu przez ostatnie lata 75 w duszpasterstwie parafialnym, edukacji młodzieży, opiece nad chorymi, ministerstwem więziennym i projektami rozwoju społeczności. Gdy kraj odbudowuje się z konfliktu, Oblaci w Kongu pracują nad edukacją młodzieży i projektami społeczności, aby stworzyć możliwości lepszego życia ofiarom wojny i przesiedleńcom.

Przemoc we wschodniej części kraju trwa nadal. Często publikujemy informacje na tej stronie. Szukaj w DR Konga.

Zasoby:

Strona internetowa Congo OMI

MONUC, misja ONZ w Demokratycznej Republice Konga (strona internetowa w języku francuskim i angielskim)

Powrót do początku