Logo OMI
http://omiusajpic.org/topic/: Afryka
Przetłumacz tę stronę:

Zambia

Oblaci mają żywą obecność misyjną w Zambii. Zgromadzenie zajmuje się przede wszystkim duszpasterstwem lokalnych parafii, które składają się z wielu małych społeczności wiejskich. Oblaci prowadzą społeczną stację radiową, Radio Liselioraz centrum rozwoju w zachodniej prowincji Zambii.

W odpowiedzi na kryzys związany z AIDS Oblaci w Zambii popierają centrum hospicjum AIDS Hospicjum Matki Bożej w Lusace. We współpracy z diecezją Mongu parafie oblackie mobilizują zasoby dla pacjentów chorych na AIDS i dotkniętych rodzin, zapewniając wsparcie duchowe, psychologiczne i społeczne poprzez program opieki domowej. Oblaci w Zambii utworzyli liczne komitety SPOS w swoich parafiach, które koncentrują się na monitorowaniu realizacji obiecanych projektów i programów przez rząd Zambii.

Innym doskonałym zasobem w Zambii jest Centrum Jezuickie Refleksji Teologicznej. Jest to zespół badawczy, edukacyjny i rzeczniczy, który promuje badania i działania w kwestiach łączących wiarę chrześcijańską i sprawiedliwość społeczną w Zambii i Malawi. Centrum angażuje się w badania kluczowych kwestii społecznych, takich jak koszty utrzymania, społeczne skutki obsługi zadłużenia, dostępność opieki zdrowotnej i edukacji oraz integralność lokalnej demokracji.

Ucz się więcej…

Powrót do początku