Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
http://omiusajpic.org/topic/
Przetłumacz tę stronę:

Azja i Pacyfik

W Azji pracują obecnie Misjonarze Oblaci Bangladesz, Japonia, Korea, Filipiny, Sri Lanka i Tajlandii. Zgromadzenie ma również znaczącą obecność w Australia i Indiach.

Wśród innych ważnych kwestii w tym regionie pracujemy nad różnymi prawa człowieka problemy, jak również z ludności rdzennej oraz w kwestiach od ekologia walczyć z Epidemia HIV / AIDS.

Powrót do początku