Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
http://omiusajpic.org/topic/
Przetłumacz tę stronę:

Ameryka Łacińska i Karaiby

Wykonujemy znaczną część pracy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W tym regionie koncentrujemy się szczególnie na wspieraniu praw migranci, walcząc o ochronę ludności rdzennej, ochrona wrażliwych ekosystemów, dążąc do zrównoważonego rozwoju i próbując osiągnąć umorzenie długów.

Dowiedz się więcej o naszej pracy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach na tych stronach:

Powrót do początku