Logo OMI

ECOSOC

Karta Narodów Zjednoczonych upoważnia ECOSOC (Radę Gospodarczą i Społeczną) do konsultacji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami wchodzącymi w zakres jej kompetencji. ECOSOC uznało, że organizacje te powinny mieć możliwość wyrażenia swoich opinii oraz że posiadają specjalne doświadczenie lub wiedzę techniczną o wartości swojej pracy. Zgodnie z Uchwałą ECOSOC 1996 / 31 organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o status konsultacyjny i uzyskać taki status, aby ułatwić taki dialog.

Więcej informacji o ECOSOC…

Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej nie jest uznaną istotą ECOSOC, ale raczej jesteśmy członkami stowarzyszonymi VIVAT INTERNATIONAL (VI), która jest oficjalnie uznana. VIVAT International składa się z kilku kongregacji religijnych, które dołączyły do ​​ECOSOC.

Powrót do początku