Logo OMI
Obszary skupienia
Przetłumacz tę stronę:

Nasze problemy

Inicjatywa OMI Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) działa na rzecz promowania godności ludzkiej i szacunku dla Bożego stworzenia poprzez nasze poparcie w instytucjach rządowych, promowanie konsekwentnego inwestowania w wiarę, współpracować z korporacjamizasięg edukacyjnywspółpraca z partnerami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Godność człowieka

W katechizmie Kościoła katolickiego godność osoby ludzkiej jest zakorzeniona w jego stworzeniu na obraz i podobieństwo Boga. Nasze poparcie dla etyki Konsekwentnego Życia, Sprawiedliwości Społecznej i Ekonomicznej oraz Integralności Kreacji płynie z tego zrozumienia.

Poszukiwanie Oblatów i animacja

W ramach naszego programu pomocy i animacji prowadzimy prezentacje i prowadzimy warsztaty w różnych ośrodkach, domach formacji oblackich oraz parafiach i zborach. Będziemy nadal budować naszą obecność cyfrową za pośrednictwem naszej strony internetowej i rozszerzając naszą obecność w mediach społecznościowych. Każdy z tych pojazdów jest dla nas okazją do bardziej skutecznego i częstego docierania do wielu społeczności współpracowników i przyjaciół.

Uczciwość tworzenia

Ochrona dobrodziejstw ziemi i zachęcanie do dobrego zarządzania naszym środowiskiem lub tak, jak papież Franciszek wzywa nas do „Dbania o nasz wspólny dom”, jest ważną częścią naszej służby SPOS. Jesteśmy działa na rzecz „zazielenienia” zgromadzenia Oblatów, pomagać ludziom w ławkach chronić środowisko, chroń zagrożone ekosystemy, walcz zmiany klimatyczne, chroń cenne zasoby naszej planety dostarczanie wody, trzymać przemysły wydobywcze w równowadze i dziel się informacjami na temat wysiłków i problemów ekologicznych w innych częściach świata OMI.

Wiara Konsekwentne inwestowanie

Dostosowanie zarządzania aktywami, niezależnie od tego, czy są one płynne, czy stałe, stały się nowym horyzontem misyjnym dla wierzących i instytucji opartych na wierze. Inwestowanie zgodnie z wiarą, aby stawić czoła niesprawiedliwości społecznej, promować pokój, sprawiedliwość, równość i zdrowe środowisko globalne, to potężny sposób na wcielenie Ewangelii i charyzmat oblacki w dzisiejszym świecie. Pracujemy w kierunku bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku poprzez naszą wiarę w konsekwentne inwestowanie, które jest ściśle dostosowane do Katolickiego Nauczania Społecznego i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Powrót do początku