Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Godność człowieka: Konsekwentne życie: Prawa człowieka
Przetłumacz tę stronę:

Amerykańska Katolicka Deklaracja Praw Człowieka

„W styczniu 1947 roku komitet złożony z amerykańskich świeckich katolików i biskupów powołany przez„ National Catholic Welfare Conference ”(krajowa agencja Amerykańskich Biskupów Katolickich) wydał„ Deklarację Praw Człowieka ”przez prawie dwa lata zanim Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła swoją „Powszechną Deklarację Praw Człowieka” w grudniu 1948 roku. W rzeczywistości amerykańska Deklaracja Katolicka została przekazana „Komitetowi Praw Człowieka ONZ”, któremu przewodniczyła Eleanor Roosevelt. Porównanie „Amerykańskiej Deklaracji Katolickiej” (która zawiera 50 artykułów jest bardziej szczegółowe niż Deklaracji ONZ zawierającej 30 artykułów) i Narodów Zjednoczonych ujawnia zdumiewające podobieństwa, przy czym niektóre fragmenty tej ostatniej są nawet dosłowne. Dokument katolicki mówi o ludzkiej „godności osobistej… obdarzonej pewnymi naturalnymi, niezbywalnymi prawami… Jedności rodzaju ludzkiego pod rządami Boga nie zrywa odległość geograficzna ani różnorodność cywilizacji, kultury i gospodarki…”

[Ten cytat pochodzi z wykładu prof. Leonarda Swidlera z Temple University w Filadelfii z 30 marca 2006 r., Który opisuje katolicki dokument będący prekursorem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, s. 4; dalsze odniesienia znajdują się w jego nocie nr. 15: „Deklaracja praw człowieka. Oświadczenie właśnie sporządzone przez komitet powołany przez Krajową Konferencję Pomocy Katolikom, Akcja Katolicka, XXIX (luty 1947), s. 4 i nast. & 17; oraz „Deklaracja praw. Opracowany przez komitet powołany przez National Catholic Welfare Conference, „The Catholic Mind, XLV, Nr. 1012 (kwiecień 1947), str. 193-196. Niemieckie tłumaczenie ukazało się w „Eine Charta der Menschenrechte. Eine Denkschrift der Katholiken Amerikas, ”Die Furche, 8 (luty 1947), str. 4f. Zarówno oryginalne, amerykańskie, jak i niemieckie tłumaczenie, a także interesującą analizę można znaleźć w Gertraud Putz, Christentum und Menschenrechte (Innsbruck: Tyrolia Verlag, 1991), str. 322-330, 388-397].

Powrót do początku