Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Godność człowieka: Konsekwentne życie
Przetłumacz tę stronę:

Kwestie pro-life

„Życie ludzkie należy szanować i chronić absolutnie od chwili poczęcia. Od pierwszej chwili istnienia istota ludzka musi być uznana za posiadającą prawa człowieka - wśród których jest nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia ”. KKK 2270

Amerykańska Konferencja Biskupów Katolickich (USCCB) ma duży personel zajmujący się działaniami pro-life, a ich strona internetowa jest bogata w zasoby informacyjne.

Odwiedź inicjatywę USCCB Pro-Life

Zagadnienia dotyczące życia chronionego to:

Konkretna praca przeciwna aborcji:

Zaangażowanie oblatów w działania pro-life:

Marzec życia - Każdego roku Oblaci zapewniają mieszkania seminarzystom 20-30, którzy przybywają do Waszyngtonu na Marsz dla Życia w National Mall. Indywidualni oblaci również uczestniczą w marcu.

Marsz Dwighta Hoeberechtsa w całej Ameryce - w 2009 ks. Hoeberechts dołączył do Crossroads America w chodzeniu po kraju, aby podnieść świadomość problemów związanych z ochroną życia.

Powrót do początku