Logo OMI

Bank Światowy / MFW

Biuro SPOS w Oblacie jest zaniepokojone wpływem Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy projekty i strategie na rzecz ubogich i środowiska, na których żyją ludzie biedni. Opierając się na doświadczeniu oblatów pracujących na szczeblu lokalnym w krajach dotkniętych katastrofą, popieramy:

Reforma MFW

Oblackie Biuro SPOS jest członkiem Nowe zasady globalnego finansowania, koalicja organizacji rozwojowych, praw człowieka, organizacji pracowniczych, środowiskowych i religijnych oraz naukowców zajmujących się reformą globalnej architektury finansowej w celu ustabilizowania gospodarki światowej, zmniejszenia ubóstwa i nierówności, ochrony praw podstawowych i ochrony środowiska.

Powrót do początku