Logo OMI

Międzynarodowe banki rozwoju

Międzynarodowe banki rozwoju i agencje angażują się w udzielanie pożyczek na projekty rozwoju gospodarczego w mniej więcej krajach 100 na całym świecie. Grupa Banku Światowego jest największą publicznie wspieraną organizacją finansowania rozwoju na świecie.

Inne publicznie wspierane pożyczki udzielane są przez agencje pomocy rządowej. W Stanach Zjednoczonych Agencja Rozwoju Międzynarodowego (AID) była główną agencją pomocy zagranicznej. W 2004: Millennium Challenge Corporation został opracowany, aby współpracować z krajami w sposób zrównoważony w celu rozwiązania problemu skrajnego ubóstwa. MCC opiera się na zasadzie, że pomoc jest najbardziej skuteczna, gdy wzmacnia dobre rządy, wolność gospodarczą i inwestycje w ludzi.

Międzynarodowe banki rozwoju:

Grupa Banku Światowego:

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
International Finance Corporation (IFC)
Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA)
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID)

Banki rozwoju regionalnego:

Azjatycki Bank Rozwoju
Afrykański Bank Rozwoju
Grupa Inter-American Development Bank
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Powrót do początku