Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Godność człowieka: Migranci i uchodźcy
Przetłumacz tę stronę:

Zasoby imigracyjne dla kapłanów

Konferencja katolicka w Maryland wydała jednostronicowy zasób na temat imigracji dla księży.

Ten zasób przedstawia podstawy nauczania Kościoła na temat migracji:

  • Wszystkie osoby mają prawo do zaspokojenia swoich podstawowych ludzkich potrzeb.
  • Suwerenne narody mają prawo kontrolować swoje granice
  • Rodziny mają prawo do pozostania zjednoczonymi, a prawa do życia z rodziną nie można odmówić na mocy prawa.

Powołuje się na Deklaracje Papieskie i zawiera odniesienia do Pisma Świętego na temat migrantów i migracji.

(Pobierz PDF)

Powrót do początku