Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Godność człowieka
Przetłumacz tę stronę:

Ludności rdzennej

Oblaci ściśle współpracują z rdzennymi ludami na całym świecie i starają się szanować ich kulturę i aspiracje, jednocześnie służąc ich potrzebom. Potwierdzamy prawa ludności rdzennej do życia zgodnie z ich różnorodnymi kulturami, tradycyjną wiedzą oraz praktykami duchowymi i religijnymi i wspieramy ich w ich zmaganiach. Uznając często głęboką więź duchową z ich ziemami i domenami, pracujemy, aby bronić praw ludności rdzennej w odniesieniu do użytkowania i ochrony ich ziem i zasobów naturalnych.

Oblaci pracują z ludnością rdzenną w Azji i Pacyfiku, Ameryka Łacińska i Ameryka Północna. Na wielu obszarach społeczności tubylcze stoją w obliczu zagrożeń dla swojej ziemi, zasobów, od których zależą od środków do życia lub nieodwracalnych zanieczyszczeń z górnictwo. Szczególne obawy dotyczą sytuacji ludności rdzennej w:

Oblaci pracujący w miejscowym Ministerstwie spotkały się w Boliwii w sierpniu 2007. Tam opracowali Misja o ludności rdzennej.

Więcej na temat Oblackiego Ministerstwa Rdzennego:

Powrót do początku