Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Uczciwość tworzenia: Oblate Ecological Initiative (OEI)
Przetłumacz tę stronę:

Godfreybeauty

Powrót do początku