Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Uczciwość tworzenia: Oblate Ecological Initiative (OEI)
Przetłumacz tę stronę:

Teologiczna Fundacja OEI

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej to ogólnoświatowe zgromadzenie kapłanów i braci, którzy oddają Dobrą Nowinę ubogim i najbardziej opuszczonym. W duchu Eugeniusza de Mazenod, założyciela Oblatów, oblacka posługa ekologiczna przywołuje to, co jest w nas najgłębsze.

Zadajemy pytania:

  • „Co to znaczy być w pełni człowiekiem w nieustannie wyłaniającym się Wszechświecie?”
  • „Co to znaczy być osobą wiary w nieustannie wyłaniającym się Wszechświecie?

W odpowiedzi Inicjatywa bada Integralność Stworzenia i oferuje pogłębione poczucie połączenia z Kosmicznym Chrystusem.

Oblacka inicjatywa ekologiczna opiera się na przekonaniu, że:

  • Działanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia jest integralną częścią ewangelizacji -Oblate Rule 9A

Powrót do początku