Logo OMI
Obszary skupienia: Uczciwość tworzenia
Przetłumacz tę stronę:

OMI Oświadczenia JPIC dotyczące środowiska

Biuro Oblackie SPOS współpracuje z innymi ugrupowaniami wyznaniowymi, aby podkreślić perspektywę ubogich i marginalizowanych w debatach na temat porządku publicznego. Zgromadzenie jest głęboko zaniepokojone wpływem degradacji środowiska na stworzenie Boże, ludzkie i nie-ludzkie.

Co jakiś czas podpisujemy listy do Kongresu i innych polityków. Zapis stanowisk, które wspieramy jest dostępny tutaj:

Powrót do początku