Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Wiara Konsekwentne inwestowanie
Przetłumacz tę stronę:

Corporate Governance

Program Stała Wiara Oblata Wiary prowokuje korporacje do standardów etycznych w ich polityce społecznej i finansowej. Jako inwestorzy, jesteśmy zainteresowani nadmierna rekompensata dla CEO. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił bezprecedensowy wzrost wynagrodzeń dla kadry kierowniczej i drastyczny wzrost stosunku wynagrodzeń osób zarządzających i ich pracowników. Niektórzy dyrektorzy generalni otrzymali ogromne pakiety wyjściowe pomimo słabej wydajności jako najlepsi dyrektorzy.

Wzywamy korporacje do dywersyfikacji rady dyrektorów i żądania większej niezależności od zarządu poprzez przyjęcie polityki oddzielnego prezesa i przewodniczącego rady. Oblate FRI prowadzi spotkania korporacyjne z Komputer Apple, Time Warner, Bank Ameryki, Morgan Stanley i Citigroup.

Oblaci misyjni współpracują z innymi członkami Centrum Międzyrządowe ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej (ICCR) poprzez dialog korporacyjny i składanie uchwał wspólników spółkom prasowym w celu przyjęcia tych priorytetów.

Powrót do początku