Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Wiara Konsekwentne inwestowanie
Przetłumacz tę stronę:

Umożliwienie dostępu do kapitału

Udzielanie odpowiedzialnych i rozważnych kredytów społecznościom i osobom indywidualnym, które nie są w stanie spożytkować, poprzez mikrofinansowanie i inne instrumenty - w USA i na całym świecie - pomaga promować rozwój ludzki i budować społeczność. Naciskanie na oficjalny sektor finansowy, aby uczestniczył w tych działaniach w sposób odpowiedzialny, wnosząc pozytywny wkład w te wysiłki, pozostaje priorytetem dla programu inwestowania konsekwentnego w wierze OMI.

Oblaci misyjni współpracują z innymi członkami Centrum Międzyrządowe ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej (ICCR) poprzez dialog korporacyjny i składanie uchwał wspólników spółkom prasowym w celu przyjęcia tych priorytetów.

Główne kwestie poruszane na tych spotkaniach to:

  • zasady zarządzania ryzykiem i struktura korporacji
  • odpowiedzialna ocena nowych narzędzi i produktów wprowadzonych do systemu finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do ich wpływu na płynność i niestabilność.

Powrót do początku