Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Wiara Konsekwentne inwestowanie
Przetłumacz tę stronę:

Globalne ocieplenie

Ocieplenie ziemi jest poważnym i obecnym zagrożeniem. Oblaci z Bangladeszu do Boliwii próbują pomóc ludziom radzić sobie ze zwiększonymi klęskami żywiołowymi i zmniejszonymi opadami deszczu. W lutym 2007, the Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu zgłosiło firmie 90% pewności, że działalność człowieka powoduje zmiany klimatyczne.

Przez ICCR inicjatywa Oblate Faith Consistent Investing wzywa firmy do zmniejszenia wpływu swoich produktów i działalności na środowisko. Rozpoczęliśmy w tej pracy, koncentrując się na korporacjach w sektorze energetycznym: przede wszystkim na ropie i gazie. Obecnie jesteśmy zaangażowani w Exxon-Mobil i Chevron Corporation, aby zachęcić do bardziej efektywnego pomiaru, monitorowania i redukcji ich całkowitej emisji gazów cieplarnianych, a także z Chevron Corporation, BP i innymi firmami na temat problemów związanych z eksploatacją piasków roponośnych w Kanadzie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie ICCR i CERES.

Powrót do początku