Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Wiara Konsekwentne inwestowanie
Przetłumacz tę stronę:

Łańcuch dostaw

Globalizacja spowodowała produkcję opartą na międzynarodowych łańcuchach dostaw rozciągających się na całym świecie. Wielonarodowe korporacje produkują produkty w krajach o niskich płacach, w szczególności odzieży, elektroniki, obuwia i zabawek. Sieci usługowe są podobnie zglobalizowane.

Niestety wiele lokalnych łańcuchów dostaw ma kiepskie normy pracy i ochrony środowiska. Pracownicy są źle opłacani i często pracują w niebezpiecznych warunkach. Aby to zmienić, wzywamy korporacje do poprawy warunków pracy w fabrykach dostawców.

Oblaci prowadzą dialog z firmami z różnych branż, od elektroniki (General Electric Company) po handel detaliczny (Wal-Mart). Współpracujemy z innymi członkami ICCR, aby naciskać na wprowadzenie polityk zapewniających lepsze warunki pracy i płace dla pracowników, a także lepsze warunki środowiskowe. Firmy reagują z troski o swoją reputację i „markę”.

Kilka ważnych wydarzeń:

Wal-Mart wzmocni standardy pracy i środowiska dostawców

Kalejdoskop projektu [McDonald's i Walt Disney]

Powrót do początku