Logo OMI
Pokój
Przetłumacz tę stronę:

Oblaci wspierają międzynarodowy ruch pokojowy poprzez aktywne zaangażowanie w Pax Christi, narodowy katolicki ruch pokojowy. Rozumiemy, że nasza praca na rzecz sprawiedliwości gospodarczej i społecznej jest niezbędna do pracy nad stworzeniem fundamentów dla pokojowego świata. Szczególne zaangażowanie w kampanię pokojową obejmuje wsparcie dla:

Odwiedź także strona internetowa rozdziału Metro Pax Christi w Waszyngtonie.

Powrót do początku