Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum wiadomości »Organizacja Narodów Zjednoczonych


ONZ @ 75: Modlitwa za ONZ Września 23rd, 2020

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała z popiołów II wojny światowej. 75. rocznica powstania ONZ jest okazją do świętowania jej osiągnięć - „chroń następne pokolenia od plagi wojny, promuj„ podstawowe prawa człowieka ”, stwórz warunki dla poszanowania„ sprawiedliwości i prawa międzynarodowego ”oraz„ promować postęp społeczny i lepsze standardy życia w większej wolności ”.

Rocznica stwarza nam okazję do wyobrażenia sobie Organizacji Narodów Zjednoczonych na miarę naszych czasów, aby lepiej służyć światu bardzo odmiennemu od tego z 1945 roku.

Zakonnicy pracujący w ONZ przygotowali nabożeństwo modlitewne z okazji 75-lecia ONZ. Zachęcamy do gromadzenia się z rodziną i wspólnotą, aby modlić się o dobrą przyszłość dla naszego świata.

Dołącz i pobierz modlitwę tutaj.

 


Zrównoważony rozwój: Świat, którego chcemy Luty 3rd, 2015

sgs-synthesis-report-imageKtóry z tych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals) pracujesz dla?

  • Godność: położyć kres ubóstwu i zwalczać nierówności
  • Ludzie: zapewnienie zdrowego życia, wiedzy i włączenia kobiet i dzieci
  • Dobrobyt: rozwinąć silną, inkluzywną i transformującą gospodarkę
  • Planeta: aby chronić nasze ekosystemy dla wszystkich społeczeństw i naszych dzieci
  • Sprawiedliwość: promowanie bezpiecznych i pokojowych społeczeństw i silnych instytucji
  • Współpraca: katalizować globalną solidarność na rzecz zrównoważonego rozwoju

2015 jest ostatnim rokiem milenijnych celów rozwoju, które zostały uruchomione w 2000, aby osiągnąć globalny postęp w zakresie ubóstwa, edukacji, zdrowia, głodu i środowiska. Państwa członkowskie ONZ, na podstawie szerokiego międzynarodowego procesu konsultacyjnego, finalizują cele zrównoważonego rozwoju, aby je zastąpić. Co mają osiągnąć cele SDG? Czym różnią się od MCR? Jakie postępy osiągnięto w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju? Zobacz, w jaki sposób MDG przesunęły się w SDG i zapoznaj się z poszczególnymi SDG bardziej szczegółowo: Interaktywny w SDGs: wszystko, co musisz wiedzieć

Aby uzyskać więcej informacji na temat SDGs, przeczytaj Raport Sekretarza Generalnego ONZ z 2015 r .: Droga do godności do 2030 r .: Eliminacja ubóstwa, transformacja wszelkiego życia i ochrona planety

 Dziękuję Danielowi LeBlancowi, OMI, przedstawicielowi oblatów w ONZ za te informacje.

 


Dzień Praw Człowieka ONZ - 10 grudnia! Grudnia 5th, 2014

365 Human Rights_logo_final_CMYK_PL

Dzień Praw Człowieka to grudzień XUM, a my wszyscy musimy rozpowszechniać informacje!

UN OHCHR uruchamia inicjatywę mediów społecznościowych, aby podkreślić, że każdy dzień jest Dniem Praw Człowieka. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do nagrywania wiadomości wideo 6-sekund (komes) mówiąc: „Prawa człowieka mają znaczenie 365, ponieważ… ..” lub „Prawa człowieka mają znaczenie każdego dnia, ponieważ…” wypełniając puste miejsca własnym, kreatywnym przesłaniem. Oznacz swoje Vine tagiem # rights365, a OHCHR zbierze je w swoim Storify. Film będzie rozpowszechniany za pośrednictwem platform mediów społecznościowych Biura Praw Człowieka ONZ (Facebook, Twitter, Google+, Vine i Storify). Zarejestruj się również w Grzmot.

Sprawdź oświadczenie Wysokiego Komisarza i oświadczenie wideo - Oświadczenie Wysokiego Komisarza jest również dostępne na stronie Dnia Praw Człowieka we wszystkich sześciu oficjalnych językach ONZ, a oświadczenie wideo - w języku angielskim i arabskim - będzie dostępne na ich stronie internetowej od przyszłego tygodnia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt humanrightsday@ohchr.org.


Ważne postępy w opracowywaniu leków pediatrycznych Grudzień 3rd, 2014

moment_quoteŚwiatowy Dzień AIDS zawierał dwa ważne komunikaty dotyczące opracowania bardzo potrzebnych leków na pediatryczne AIDS. Jest to kwestia, w której oblaci i inni inwestorzy działający w oparciu o wiarę Centrum Międzyrządowe ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej (ICCR) już od lat naciskają firmy farmaceutyczne. Ponieważ większość dzieci chorych na AIDS znajduje się w biednych krajach rozwijających się, zwykła zachęta rynkowa do opracowywania leków nie istnieje. A rozwój dziecięcych leków na AIDS, szczególnie dla niemowląt, jest trudny. Członkowie ICCR aktywnie zachęcali główne firmy farmaceutyczne do udziału w Pula patentów na leki, mechanizm ustanowiony pod auspicjami ONZ w celu „łączenia” patentów na leki w celu ułatwienia dostępu do istniejących preparatów do produkcji leków generycznych oraz do opracowania innowacyjnych kombinacji stałych dawek.

W poniedziałek Światowy Dzień AIDS, Abbvie ogłosiła umowę licencyjną na lopinawir (LPV) i rytonawir (r), najlepsze leki zalecane przez Światową Organizację Zdrowia dla dzieci. Licencja umożliwi innym firmom i organizacjom ponowne sformułowanie i produkcję specjalnie zaprojektowanych leków LPV / rir pediatrycznych przeznaczonych do dystrybucji w krajach o niskim i średnim dochodzie, w których żyje 99% dzieci z HIV w krajach rozwijających się. [Abbvie jest pochodną Abbott Laboratories, obejmującą działalność farmaceutyczną opartą na badaniach.]

Tego samego dnia Forum Przemysłu Badań nad Lekami HIV ogłosiło przystąpienie do forum PEPFARThe Globalny FunduszI Inicjatywa leczenia HIV u dzieci (PHTI) w nowo utworzonym „Global Pediatric Antiretroviral (ARV) Commitment-to-Action”) w celu przyspieszenia innowacji i ratowania życia dzieci. Inicjatywa ma na celu przyspieszenie opracowywania nowych, skojarzonych z pediatrią preparatów antyretrowirusowych o wysokim priorytecie, przeznaczonych do leczenia pierwszej i drugiej linii do 2017 roku.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »


Zachowanie różnorodności biologicznej Październik 6th, 2014

Pipevine Swallowtail and Thistle

Pipevine Swallowtail and Thistle
Źródło: ks. Kevin McLaughlin, OMI

Według nowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych świat pozostaje w tyle za celami wyznaczonymi w 2010 roku w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. W raporcie stwierdzono, że oprócz szeroko zakrojonych kampanii na rzecz ratowania niektórych zwierząt, ochrona bioróżnorodności oznacza również dążenie do takich celów, jak zmniejszenie zanieczyszczenia rzekami substancjami odżywczymi. Aby osiągnąć cele uzgodnione na całym świecie do 2020 r., Potrzeba znacznie bardziej efektywnego wykorzystania ziemi, wody, energii i materiałów.

"Odważne i innowacyjne działania są pilnie potrzebne, jeśli rządy mają spełnić globalnie uzgodniony plan strategiczny dotyczący bioróżnorodności i jego celów Aichi przez 2020" - Sekretariat Konwencji z Montrealu ds. Różnorodności Biologicznej z siedzibą w Montrealu powiedział, że odnosi się do celów związanych z różnorodnością biologiczną 20 uzgodnione w 2010 w japońskim mieście Nagoya w prefekturze Aichi.

„Wyzwanie związane z osiągnięciem wielu z tych celów wynika z rzeczywistości, zgodnie z którą w oparciu o aktualne trendy presja na różnorodność biologiczną będzie rosła co najmniej do 2020 r., A stan różnorodności biologicznej będzie się nadal pogarszał”, zgodnie z najnowszym sprawozdaniem z postępu prac autorstwa CBD. Raport ostrzega „to kontynuowanie „zwykłego biznesu” w naszych obecnych wzorcach zachowań, konsumpcji, produkcji i zachęt ekonomicznych nie pozwoli nam zrealizować wizji świata z ekosystemami zdolnymi do zaspokojenia ludzkich potrzeb w przyszłości ”.

Raport, Global Diversity Outlook 4 został opublikowany dzisiaj na początku 12th spotkania Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, znanego jako COP-12, w Pyeongchang, Republika Korei.

Ucz się więcej…

 


Zwycięstwo w ONZ! Września 9th, 2014

Is-Illinois'-Debt-gorsze niż to wydaje się-Chicago-Bankructwo-AdwokatPomimo rozczarowującego braku głosu ze strony Stanów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało dziś 124-11, aby rozpocząć negocjacje w sprawie międzynarodowego procesu upadłościowego w celu zakończenia globalnych nierówności. Proces ten może potencjalnie powstrzymać fundusze sępów przed żerowaniem na wrażliwych krajach i stworzyć globalną gospodarkę, która służy nam wszystkim.

Niestety, rząd Stanów Zjednoczonych był jednym z zaledwie 11 krajów, które głosowały przeciwko temu procesowi traktatowemu. Chociaż rząd USA jest przeciwny drapieżnemu zachowaniu, jest przeciwny temu podejściu. Pozostało nam wiele do zrobienia, ponieważ dzisiejsze głosowanie w ONZ nie zakazuje globalnej drapieżnej działalności w Stanach Zjednoczonych, jednej z najważniejszych jurysdykcji finansowych.

Przeczytaj komunikat prasowy Jubilee USA i analizę głosowania tutaj.

Wczoraj poprosiliśmy cię o skontaktowanie się z Ambasadorem ONZ w Organizacji Narodów Zjednoczonych i poproście ją, by poparła rezolucję, i dziękujemy wszystkim, którzy wypowiadali się w tej sprawie. Tysiące faksów, połączeń i wiadomości e-mail wysłano do Ambassador Power w odpowiedzi na tę prośbę od członków Jubilee USA i Network. Kościoły, synagogi, AFL-CIO i dziesiątki katolickich zakonów religijnych dołączyły do ​​was i wzmocniły nasze przesłanie.

Będziemy kontynuować aktualizację naszej sieci w tej ważnej kwestii. Aby uzyskać informacje i analizy dotyczące międzynarodowego długu, odwiedź stronę Jubilee USA

Powrót do początku