Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Zasoby: Linki / Zasoby witryny
Przetłumacz tę stronę:

Linki / zasoby witryny: Inwestowanie odpowiedzialne za wiarę

Organizacje promujące odpowiedzialne społecznie inwestycje

Obszary problemowe:

Dostęp do leków

Corporate Governance

Umożliwienie dostępu do kapitału

Globalne ocieplenie

Human Trafficking

woda

Powrót do początku