Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Zasoby: Zasoby parafialne - zaktualizowane!
Przetłumacz tę stronę:

Zasoby parafialne: kwestie sprawiedliwości ekonomicznej

Ubóstwo / Bezrobocie

Organizacja społecznościowa oparta na wierze

Międzynarodowy dług

International Trade

Cele rozwoju zrównoważonego

  • Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., zapewnia wspólny plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz iw przyszłości. U jego podstaw leży 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), które są pilnym wezwaniem do działania ze strony wszystkich krajów - rozwiniętych i rozwijających się - w ramach globalnego partnerstwa.

Bank Światowy / MFW

Powrót do początku