Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum wiadomości »brazylia


Stacje leśne Marzec 10th, 2014

Chcielibyśmy podziękować Ojcom Kolumbijskim za potężne wideo Stations of the Forest. To fascynująca opowieść o zniszczeniu lasu, który zrujnował ekosystemy od Filipin po Brazylię - zniszczenie zagrażające światu.

Podążając za formatem Stacji Drogi Krzyżowej, modlitewny zasób rozpacza na etapach śmierci części Boskiego Stworzenia. Obejmuje zagadnienia związane z niszczeniem lasów tropikalnych: przemysł wydobywczy, utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu.

Broszura towarzyszy DVD, dostarczając scenariusz, plan spotkań, refleksję nad stacjami i modlitwy. (pobierz broszurę tutaj)

Pobierz - Zasób Wielkopostny Grace of Forests

 

 

 


Dostępny jest międzynarodowy biuletyn VIVAT Stycznia 6th, 2014

Logo VIVAT sfondo

 

 

 

 

Najnowszy biuletyn on-line VIVAT International zawiera wiele interesujących artykułów, a także raporty z międzynarodowych spotkań sponsorowanych przez VIVAT.

Zawartość obejmuje:

 • Światowy Dzień Żywnościowy
 • 2014 Year of Family Farming
 • Chwytanie i wydobywanie ziemi
 • Kierownictwo w Watykanie
 • Głosy w Brazylii
 • Prawo do wody
 • Tajfun haiyan
 • Prawa dalitów
 • VIVAT Workshop West Africa
 • Tęsknota za pokojem

 


Oblate pracujący w Brazylii z Street Children przesłuchanymi w NPR Maj 1st 2013

Przestępstwa uliczne dzieci w Brazylii były na pierwszych stronach gazet z powodu niedawnej fali przemocy. Ks. John Drexel, OMI mówił dzisiaj w programie NPR „All Things Considered” o swojej pracy z dziećmi ulicy w Sao Paolo. Program, który założył około 40 lat temu, ma na celu zapewnienie dzieciom ulicy bardziej stabilnego i opiekuńczego środowiska, ale mówi, że w ostatnich latach wiele się zmieniło. Wiele dzieci biorących udział w programie było już narażonych na zachowania przestępcze, a używanie cracku na ulicach jest prawdziwym problemem. Ks. Drexel mówi, że odpowiedzią nie jest zwiększenie przez rząd kar dla młodocianych przestępców, ale raczej zapewnienie rozpaczliwie potrzebnych mieszkań, opieki zdrowotnej i edukacji.

Słuchać historii…

 


Wiadomości ONZ… Sierpnia 31st, 2012

CZY WIESZ, ŻE W KAŻDY DZIEŃ NARODY ZJEDNOCZONE:

 • Zapewnia żywność dla 108 milionów ludzi w krajach 74
 • Zaszczepia 40 procent dzieci na świecie, ratując 2 miliony istnień rocznie
 • Pomaga ponad 34 milionom uchodźców i innym uciekającym przed wojną, głodem lub prześladowaniami
 • Walczy ze zmianami klimatycznymi i prowadzi kampanię na rzecz zasadzenia 1 miliarda drzew rocznie
 • Utrzymuje spokój z siłami pokojowymi 116,000 w operacjach 17 na kontynentach 4
 • Walczy z ubóstwem i pomógł biednym mieszkańcom 300 osiągnąć lepsze życie w ciągu ostatnich 30 lat
 • Monitoruje, promuje, chroni i rozwija prawa człowieka na całym świecie.

(Z Wydziału Informacji Zewnętrznej, Departament Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych)

ROCZNY PRZEGLĄD MINISTRACYJNY: POSTĘP NA CELE MIĘDZYNARODOWE

Każdego roku Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ przeprowadza coroczny przegląd ministerialny, w którym różne kraje dzielą się swoimi postępami w realizacji celów międzynarodowych na poziomie krajowym, w tym milenijnymi celami rozwoju. W tym roku uwzględniono Brazylię i Kenię, dwa kraje, w których misjonarze oblatów Maryi Niepokalanej i ministra międzynarodowego VIVAT. Oba kraje skupiły się na konkretnych inicjatywach, poprzez które promowały pełne zatrudnienie i zdolność produkcyjną, niezbędne do osiągnięcia eliminacji ubóstwa i przyznały, że wciąż istnieje wiele trudności.

Audycja internetowa dotycząca corocznego przeglądu ministerialnego Brazylii - w języku portugalskim i angielskim; po którym następuje komentarz i wyzwanie z RPA, Argentyny i Szwecji

Audycja internetowa dotycząca corocznego ministerialnego przeglądu Kenii - w języku angielskim; a następnie komentarz i wyzwanie ze strony Indii, Ugandy i MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy)

 

 


Praca oblatów w Brazylii Sierpnia 2nd, 2011

W dniu 2 personel oblackiego SPOS gościł ks. Bill Reinhard, OMI, który pracował w Brazylii przez ostatnie 42 lat. Ks. Bill poinformował pracowników o kwestiach sprawiedliwości społecznej i inicjatywach dla oblatów w Brazylii. Nagrał także wywiad wideo na temat swojego doświadczenia w pracy w Brazylii.

 


Zatrzymaj projekt Belo Monte Dam w Amazonii Październik 1st, 2010

Obejrzyj dziesięciominutowy film na temat projektu BELO MONTE DAM na XINGU RIVER w AMAZON który zawiera 1 / 5 światowych przepływów słodkiej wody i utrzymuje źródła utrzymania populacji 25,000 w Indiach oraz niezliczone gatunki roślin i zwierząt. Byłaby to największa zapora hydroelektryczna 3 na świecie.

Kompleks $ 17Billion wytworzyłby energię elektryczną dla hut aluminium, miedzi, cyny, złota, boksytu i rudy żelaza, jednocześnie kierując rzekę Xingu i zalewając hektary 200,000. W ciągu najbliższych dwudziestu lat przewiduje się sześćdziesiąt zapór, w tym zapory w Peru, Boliwii i Ekwadorze. Dorzecze Amazonki stanie się zastojem.

Podpisz petycję z prośbą o odwołanie zapory.

Więcej informacji:

Powrót do początku