Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum aktualności » prawa tubylców


21. sesja: Stałe Forum ONZ ds. Rdzennych Zagadnień od 25 kwietnia do 6 maja 2022 r. Kwiecień 22nd, 2022


Stałe Forum ONZ ds. Zagadnień Rdzennych (UNPFII) to forum, którego zadaniem jest zajmowanie się problemami, z jakimi borykają się ludy tubylcze, związanymi z rozwojem gospodarczym i społecznym, kulturą, środowiskiem, zdrowiem i prawami człowieka.

Dokładniej, UNPFII:

  • udziela porad eksperckich i zaleceń w kwestiach tubylczych Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC)
  • podnosi świadomość i promuje integrację i koordynację działań związanych z kwestiami tubylczymi w ramach systemu ONZ
  • przygotowuje i rozpowszechnia informacje o problemach, z jakimi borykają się ludy tubylcze
  • promuje poszanowanie i pełne stosowanie postanowień Deklaracji ONZ o prawach ludów tubylczych i jej kontynuacji 

Aby uzyskać więcej informacji o planowanych wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe, pobierz Przewodnik po wydarzeniach Koalicji Zakonnych Sprawiedliwości” (JCOR).

Wszystkie otwarte spotkania UNPFII będą transmitowane na: Telewizja internetowa ONZ

Oficjalna strona internetowa UNPFII21: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-twenty-first-session-25-april-6-may-2022.html 

 

 

Powrót do początku