Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum aktualności »Deklaracja o prawach ludów tubylczych


25 najlepszych zwycięstw ludności rdzennej w ciągu ostatnich 5 lat Sierpnia 13th, 2021

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie obchodzony jest 9 sierpnia każdego roku w celu promowania i ochrony praw ludów tubylczych na całym świecie. Data upamiętnia pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ONZ ds. Ludności Tubylczej w Genewie w 1982 roku. "Nikogo nie zostawiamy w tyle: rdzenni mieszkańcy i wezwanie do zawarcia umowy społecznej”.

Gdy świętujemy ludy tubylcze, Przeżycie kulturowe spogląda wstecz na niektóre z 25 najlepszych zwycięstw ludności rdzennej w ciągu ostatnich 5 lat. Od historycznych spraw związanych z zawracaniem ziemi do silnych rdzennych kobiet u władzy, nastąpił wielki postęp do uczczenia. 

PRZECZYTAJ PEŁNY ARTYKUŁ.

 


Publiczne komentarze USA na temat deklaracji ONZ o prawach ludów tubylczych Czerwiec 9th, 2010

Pisemne uwagi należy składać do lipca 15, 2010

Deklaracja ONZDepartament Stanu i inne agencje federalne organizują spotkania i zapraszają do komentarzy dotyczących Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ. W kwietniu 20, 2010, Stały Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Ambasadorze Organizacji Narodów Zjednoczonych Susan E. Rice ogłosiła na Stałym Forum Narodów Zjednoczonych ds. Rdzennych, że Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojego stanowiska w sprawie Deklaracji.

Agencje rządowe planują obecnie spotkania z przywódcami plemiennymi, zainteresowanymi stronami i organizacjami pozarządowymi w celu omówienia ponownej analizy UNDRIP przez USA. Dokładne daty i lokalizacje spotkań zostaną ogłoszone na ich stronie internetowej: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/06/142662.htm

Komentarze można wysyłać pocztą elektroniczną na adres declaration@state.gov lub pocztą do S / SR Global Intergovernmental Affairs, Departament Stanu USA, 2201 C Street NW., Suite 1317, Washington, DC 20520. Pisemne uwagi należy przesłać do lipca 15, 2010.

Powrót do początku