Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum wiadomości »un stałe forum poświęcone kwestiom rdzennym


21. sesja: Stałe Forum ONZ ds. Rdzennych Zagadnień od 25 kwietnia do 6 maja 2022 r. Kwiecień 22nd, 2022


Stałe Forum ONZ ds. Zagadnień Rdzennych (UNPFII) to forum, którego zadaniem jest zajmowanie się problemami, z jakimi borykają się ludy tubylcze, związanymi z rozwojem gospodarczym i społecznym, kulturą, środowiskiem, zdrowiem i prawami człowieka.

Dokładniej, UNPFII:

  • udziela porad eksperckich i zaleceń w kwestiach tubylczych Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC)
  • podnosi świadomość i promuje integrację i koordynację działań związanych z kwestiami tubylczymi w ramach systemu ONZ
  • przygotowuje i rozpowszechnia informacje o problemach, z jakimi borykają się ludy tubylcze
  • promuje poszanowanie i pełne stosowanie postanowień Deklaracji ONZ o prawach ludów tubylczych i jej kontynuacji 

Aby uzyskać więcej informacji o planowanych wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe, pobierz Przewodnik po wydarzeniach Koalicji Zakonnych Sprawiedliwości” (JCOR).

Wszystkie otwarte spotkania UNPFII będą transmitowane na: Telewizja internetowa ONZ

Oficjalna strona internetowa UNPFII21: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-twenty-first-session-25-april-6-may-2022.html 

 

 


Aktualizacja UN: Fall 2012 Listopada 18th, 2012

POST-2015 AGENDA: ŚWIAT CHCEMY

W 2000 Organizacja Narodów Zjednoczonych uzgodniła osiem Milenijnych Celów Rozwoju (MCR), aby zaspokoić potrzeby najbiedniejszych światów 2015. Chociaż kontynuowane są wysiłki na rzecz osiągnięcia pierwotnych milenijnych celów rozwoju, ONZ rozpoczęła ogólnoświatową rozmowę w celu określenia kroków po 2015. Międzyrządowa grupa robocza przygotowuje cele zrównoważonego rozwoju, a panel wysokiego szczebla składający się z dwudziestu sześciu członków rządu, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego pracuje nad agendą rozwoju po 2015. Beyond2015, koalicja organizacji 400 +, również zajmuje się tą kwestią. Agencje ONZ prowadzą dziewięć konsultacji tematycznych i ponad pięćdziesiąt krajowych dyskusji. Kraje uczestniczące w konsultacjach obejmują Brazylię, Peru, Kongo, Kenię, Nigerię i RPA; istnieją plany, aby dodać więcej krajów do listy. Aby zapoznać się z całym procesem Post-2015, przejdź do www.beyond2015.org (w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim).

Istnieje dobra okazja do uczestnictwa we wspólnych wysiłkach Organizacji Narodów Zjednoczonych i społeczeństwa obywatelskiego: Kampania „Świat, którego chcemy” zaprasza ludzi z całego świata do dzielenia się wizjami świata post-2015. Materiały są dostępne w wielu językach.

Iść do www.worldwewant2015.org/ i kliknij swój język.

___________________________________________________________________

PODEJMOWANIE KONFLIKTU Z KONFLIKTU MINERAŁY: NADZIEJA DLA KONGO

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »


Kanada popiera Deklarację Praw Lokalnych ONZ Listopada 17th, 2010

Rząd Kanady formalnie poparł Deklarację praw ludów tubylczych ONZ w dniu 12.

„Rozumiemy i szanujemy znaczenie tej Deklaracji Narodów Zjednoczonych dla ludów tubylczych w Kanadzie i na całym świecie” - powiedział czcigodny John Duncan, minister do spraw Indian i rozwoju północnego oraz federalny rozmówca ds. Métis i Indian bez statusu. „Kanada poparła Deklarację w sprawie dalszego pojednania i wzmocnienia naszych stosunków z ludami aborygeńskimi w Kanadzie”.

Ucz się więcej…


Publiczne komentarze USA na temat deklaracji ONZ o prawach ludów tubylczych Czerwiec 9th, 2010

Pisemne uwagi należy składać do lipca 15, 2010

Deklaracja ONZDepartament Stanu i inne agencje federalne organizują spotkania i zapraszają do komentarzy dotyczących Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ. W kwietniu 20, 2010, Stały Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Ambasadorze Organizacji Narodów Zjednoczonych Susan E. Rice ogłosiła na Stałym Forum Narodów Zjednoczonych ds. Rdzennych, że Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojego stanowiska w sprawie Deklaracji.

Agencje rządowe planują obecnie spotkania z przywódcami plemiennymi, zainteresowanymi stronami i organizacjami pozarządowymi w celu omówienia ponownej analizy UNDRIP przez USA. Dokładne daty i lokalizacje spotkań zostaną ogłoszone na ich stronie internetowej: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/06/142662.htm

Komentarze można wysyłać pocztą elektroniczną na adres declaration@state.gov lub pocztą do S / SR Global Intergovernmental Affairs, Departament Stanu USA, 2201 C Street NW., Suite 1317, Washington, DC 20520. Pisemne uwagi należy przesłać do lipca 15, 2010.


Stan rdzennych ludów świata Luty 18th, 2010

SOWIP_cover100Stany rdzennej ludności świata - raport wydany przez Sekretariat Stałego Forum Narodów Zjednoczonych ds. Ludności Tubylczej - jest już dostępny.

Ludność tubylcza w znacznym stopniu przyczynia się do różnorodności kulturowej ludzkości, odpowiada za ponad dwie trzecie swoich języków i niezwykłą ilość tradycyjnej wiedzy.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »

Powrót do początku