Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum wiadomości »Organizacja Narodów Zjednoczonych


Działania ONZ w sprawie zmian klimatycznych: ks. Iyo Danquin, raporty OMI Marzec 20th, 2024Doniesienia ks. Iyo Danquin, OMI, Nairobi, Kenia

Społeczeństwo obywatelskie jednoczy się, aby stawić czoła potrójnemu kryzysowi planetarnemu

Podczas drugiego dnia UNEA6, 27 lutego, w siedzibie UNEP odbyło się kluczowe wydarzenie zatytułowane „Społeczeństwo obywatelskie jednoczy się, aby rozwiązać potrójny kryzys planetarny”. Interesariusze uznane pilną potrzebę zwalczania utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia i zmiany klimatu. Paneliści, reprezentujący zarówno Brooke, jak i World Animal Protection, podkreślali innowacyjne rozwiązania, wzywając do wspólnych działań.

CZYTAJ WIĘCEJ

Raport Echa Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych nr 6 (UNEA-6).

Tło

Szósta sesja Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-6) odbyła się w dniach 26 lutego–1 marca 2024 r. w siedzibie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w Nairobi w Kenii. Głównym tematem sesji były „Skuteczne, włączające i zrównoważone działania wielostronne mające na celu rozwiązanie potrójnego kryzysu planetarnego Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie i odpady.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nadchodzące seminarium internetowe: Faith Speaks to UN75 Październik 15th, 2020

W obchodach 75. rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych dołącz do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i członków Zgromadzenia Komitet Religijnych Organizacji Pozarządowych  na webinarium, Wiara przemawia do ONZ75, zaplanowano na środę, 21 października 2020 r., w godzinach od 10:00 do 11:30 (czasu nowojorskiego) i prowadzono przez Zoom. Dyskusje będą koncentrować się na potrzebie dalszej współpracy w ramach partnerstw i wzmocnionej współpracy między organizacjami wyznaniowymi i ogólnie społeczeństwem obywatelskim, rządami krajowymi, społecznością międzynarodową, sektorem prywatnym i innymi podmiotami.

Zarejestruj się do 20 październikath przez ten link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcu2uqD4uEtWStFEaMfMn1TeZJaAes3vZ.

 


ONZ @ 75: Modlitwa za ONZ Września 23rd, 2020

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała z popiołów II wojny światowej. 75. rocznica powstania ONZ jest okazją do świętowania jej osiągnięć - „chroń następne pokolenia od plagi wojny, promuj„ podstawowe prawa człowieka ”, stwórz warunki dla poszanowania„ sprawiedliwości i prawa międzynarodowego ”oraz„ promować postęp społeczny i lepsze standardy życia w większej wolności ”.

Rocznica stwarza nam okazję do wyobrażenia sobie Organizacji Narodów Zjednoczonych na miarę naszych czasów, aby lepiej służyć światu bardzo odmiennemu od tego z 1945 roku.

Zakonnicy pracujący w ONZ przygotowali nabożeństwo modlitewne z okazji 75-lecia ONZ. Zachęcamy do gromadzenia się z rodziną i wspólnotą, aby modlić się o dobrą przyszłość dla naszego świata.

Dołącz i pobierz modlitwę tutaj.

 


Deklaracja organizacji pozarządowych z okazji 75. rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych 9 września 2020 r.

Odzyskiwanie COVID-19: lepsze budowanie 

Ks. Daniel LeBlanc, raporty OMI

Konferencja Organizacji Pozarządowych w stosunkach konsultacyjnych z ONZ (CoNGO) jest niezależnym, międzynarodowym stowarzyszeniem ułatwiającym uczestnictwo organizacji pozarządowych w ONZ. Fr. Daniel LeBlanc, OMI reprezentuje Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w ONZ. 

W obawie, że uwaga skupia się na globalnym kryzysie zdrowotnym, podczas gdy wysiłki mające na celu zaradzenie trwającemu kryzysowi klimatycznemu, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i równości płci, ochrona praw człowieka i promowanie pokoju są zaniedbane, CoNGO wydała niedawno oświadczenie z okazji 75. rocznicy powstania UN.

Przeczytaj oświadczenie organizacji pozarządowej tutaj.

 


ONZ i ECOSOC stoją przed historycznym wyzwaniem: ks. Daniel LeBlanc, raporty OMI Lipiec 20th, 2020

Relacja ks. Daniel LeBlanc, Misjonarze Oblaci - Prowincja USA, przedstawiciel w ONZ

(Forum Polityczne Wysokiego Szczebla jest centralną platformą Organizacji Narodów Zjednoczonych do monitorowania i przeglądu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i celów zrównoważonego rozwoju).

We wtorek, 7 lipca, Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (HLPF) rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącej Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC), Mony Juul z Norwegii. Tytuł i podtytuł jej przemówienia zbliżył nas do tego, co było w pierwszym tygodniu forum. Tytuł brzmiał: „Rozpoczęcie dekady działań w czasach kryzysu: skupienie się na celach zrównoważonego rozwoju podczas walki z COVID-19„. Przeczytaj więcej o forum politycznym wysokiego szczebla (HLPF): https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020

Fr. Daniel LeBlanc, OMI

Tegoroczna wersja HLPF miała zostać ponownie uruchomiona Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i cele zrównoważonego rozwoju po zeszłorocznym przeglądzie iz okazji 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Pod koniec zeszłorocznego spotkania i do stycznia 2020 r. Wszystko brzmiało jak nowy impuls dla Agendy i odnowienie struktur zarówno ONZ, jak i ECOSOC. Nie możemy powiedzieć, że COVID-19 zatrzymał impulsy odnowy, ale spowolnił tempo. HLPF odbywa się prawie w całości poprzez wirtualne spotkania. Ta nowa modalność, choć stanowi jednoznaczną decyzję o pójściu naprzód, nie przestaje być mniej intensywna niż w poprzednich latach, kiedy dialogi toczyły się twarzą w twarz.

Przegląd postępów w realizacji SDG Agendy 2030 został przeprowadzony w tym roku z perspektywy COVID-19; czyli pytanie, w jaki sposób koronawirus wpływa i będzie wpływał na osiągnięcie każdego celu. Analizy były przypadkowe: wiele z tego, co udało się, przy dużym wysiłku, w walce z nierównościami społecznymi, będzie miało bardzo negatywny wpływ. Dzieci i młodzież musiały przestać chodzić do szkoły; miliony miejsc pracy, formalnych i nieformalnych, zostały utracone; mamy do czynienia z kryzysem zdrowotnym z setkami tysięcy zgonów spowodowanych zakażeniami COVID-19; początkowe i „nadchodzące” klęski głodu, itp. Mógłbym wyliczyć każdy z 17 celów SDG2030; wszystkie zostały dotknięte. To globalna tragedia, która dzieje się w każdym kraju i wpływa na każdego człowieka.

W obliczu tej katastrofalnej sytuacji dialogi, prezentacje i seminaria, które odbyły się w tym tygodniu, odpowiadały w jednolity sposób: droga do przezwyciężenia tego światowego kryzysu wywodzi się z tego, co zawiera Agenda2030. Wyzwanie ma charakter globalny, a odpowiedź musi mieć charakter globalny, podobnie jak sama agenda. Mając to na uwadze, w Celach 10 i 17 SDG można znaleźć drugą kwestię: konieczne jest zdecydowane działanie przeciwko nierównościom w każdym kraju i między krajami, a do tego niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Wielostronność ponownie wyłania się jako jedyna możliwa droga; ale multilateralizm nie opiera się na woli każdego kraju, by go budować i skutecznie kształtować.

Skończyliśmy pierwszy tydzień i rozpoczęliśmy drugi tydzień. Drugi okres spotkań koncentrował się na dobrowolnych raportach każdego kraju - Voluntary National Review (VNR) - z realizacji Agendy; począwszy od tych, które odpowiadają Armenii, Samoa, Ekwadorze, Hondurasowi i Słowenii.

Na wnioski HLPF-VNR poczekamy, jak co roku, ale w tym roku będziemy musieli poczekać na coś więcej. Cały świat, według kraju i obszaru, znajduje się w środku wstrząsu wywołanego przez COVID-19. Dopóki zamieszanie spowodowane tą wojną o zdrowie publiczne nie zostanie rozwiane, nie będziemy wiedzieć, w jaki sposób świat jest naprawdę zreorganizowany, gdy jesteśmy pośród mgły, wspinając się na wielką górę. Ufam, że bardzo wypracowana Agenda 2030 i własny multilateralizm ONZ będą odpowiedzią, którą znajdziemy na szczycie.

 

Powrót do początku