Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Zasoby: Linki / Zasoby witryny
Przetłumacz tę stronę:

Linki / Zasoby witryny: Sprawiedliwość ekonomiczna

Organizacja społeczności oparta na wierze

Organizacje krajowe i regionalne

Społeczne organizowanie sieci szkoleniowych na bazie wiary

Międzynarodowy dług

Religijne / Instytuty badawcze / organizacje pozarządowe

Organizacje związane z polityką

International Trade

Milenijne Cele Rozwoju

Bank Światowy / MFW

Organizacje pozarządowe / organizacje badawcze

Międzynarodowe banki rozwoju

Grupa Banku Światowego:

Banki Rozwoju Regionalnego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

 

Powrót do początku