Logo OMI
Obszary skupienia
Przetłumacz tę stronę:

Uczciwość tworzenia

Zdjęcie dzięki uprzejmości Bro. Lester Antonio Zapata, OMI

Moralna nagląca potrzeba i naukowe dowody rzucają nam wyzwanie, aby uznać, że lekkomyślna ludzka działalność w znacznym stopniu przyczyniła się do globalnego kryzysu ekologicznego. Brak bezpieczeństwa żywnościowego, szybko topniejące lodowce, wzrost liczby klęsk żywiołowych i wzrost poziomu mórz to przykłady rozpadu naszego ziemskiego domu. Chociaż biedne i wrażliwe społeczności na świecie w najmniejszym stopniu przyczyniają się do degradacji klimatu, są najbardziej dotknięte. Wszyscy ludzie wiary i ludzie dobrej woli są zaproszeni, aby zobowiązać się do czci naszego Stwórcy i siebie nawzajem, troszcząc się o nasz cenny dar, ziemię.

OMI JPIC wspiera dobre zarządzanie środowiskiem na różne sposoby. Między innymi,

Wiarygodne wysiłki na rzecz ochrony środowiska i organizacje:

Organizacje skupiające się na zmianach klimatycznych:

Rządowy:

Pozarządowe:

 

Powrót do początku