Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum aktualności »dług


Spotkanie UNCTAD pokonuje poważne spory Kwiecień 27th, 2012

Na spornym spotkaniu Komisji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) kończącym się w czwartek w Doha w Katarze potwierdzono rolę organizacji ONZ w badaniu handlu i rozwoju, ale nie po tygodniu twardej debaty. Mandat Doha, przyjęty w drodze konsensusu przez państwa członkowskie, wzywa UNCTAD do kontynuowania prac nad trzema filarami budowania konsensusu, badań politycznych i pomocy technicznej. "UNCTAD pozostaje centralnym punktem w Organizacji Narodów Zjednoczonych dla zintegrowanego traktowania handlu i rozwoju oraz powiązanych ze sobą kwestii w obszarach finansów, technologii, inwestycji i zrównoważonego rozwoju", czytamy w części uzgodnionego tekstu.

Głęboka niezgoda między krajami uprzemysłowionymi a krajami rozwijającymi się groziła zrujnowaniem spotkania UNCTAD w Doha i zagroziła przetrwaniu tego organu ONZ, który broni interesów rozwijających się krajów Południa. Nieporozumienia między blokami, ogólnie określanymi jako kraje Północy i Południa, wynikały głównie z różnych poglądów na mandat UNCTAD i różnych wizji rozwoju oraz tego, jak odnosi się on do zmiennych społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i finansowych. Jednym z ważnych obszarów dyskusji było powierzenie UNCTAD mandatu do zbadania obecnego globalnego kryzysu finansowego i jego wpływu na realną gospodarkę, na co naciskały kraje rozwijające się i organizacje pozarządowe, ale które kraje uprzemysłowione od razu odrzuciły.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »


W Dzień Świętego Patryka, Chroń Irlandczyków Marzec 19th, 2012

Ks. Seamus P. Finn, OMI i Eric LeCompte, dyrektor Jubileuszu USA - napisali wspólny artykuł na temat zasadności lub braku obciążeń międzynarodowych długami. Ich pełny artykuł można znaleźć w Huffington Post:

„W święto św. Patryka nie ma lepszego sposobu na uczczenie patrona Irlandii, który według legendy wypędził węże z kraju, niż ochrona Irlandczyków przed wykupieniem nieistniejącego, lekkomyślnego banku spekulacyjnego.

Anglo-Irish Bank (Anglo) finansował niektórych z najgorszych irlandzkich spekulantów nieruchomościami na niezrównoważonych polach golfowych, hotelach i super marketach, a także obarczał Irlandczyków ogromnym, niesprawiedliwym długiem.

W Jubilee USA Network wiemy dużo o niesprawiedliwych długach. … ”

Przeczytaj cały wpis na blogu.

 

Czytaj więcej ...

 


Seamus Finn, OMI o nocnym raporcie biznesowym: Omówienie wpływu pochodnych na biednych Czerwiec 7th, 2010

Ks. Praca Seamusa Finna nad instrumentami pochodnymi jest opisana w nocnym raporcie biznesowym PBS.

Obejrzyj wieczorny raport biznesowy z 7 czerwca 2010 r…

 

Jak działaNBR system finansowy wpływa na najbiedniejszych z biednych? Zobacz wydanie Nightly Business Report z 7 czerwca, aby zapoznać się z segmentem poświęconym inwestorom opartym na wierze i próbom powstrzymania rynku instrumentów pochodnych - przyczyny niedawnej niestabilności, która dotknęła prawie wszystkich.

W wywiadzie dla Darrena Gersha, Seamusa Finna, OMI wyraźnie pokazuje powiązania między decyzjami podejmowanymi przez bankowców a życiem biednych. Ks. Finn mówi o potrzebie większego ujawnienia ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi - ujawnienie, że znaczna liczba innych akcjonariuszy preferowała ostatnie rezolucje z Citibank, JP Morgan Chase i Goldman Sachs. Dalej jest ustawodawstwo na Wzgórzu Kapitolu, które może zmusić banki do wydzielenia działalności w zakresie instrumentów pochodnych.

Obejrzyj Nightly Business Report z 7 czerwca 2010 na Vimeo…


Haiti: wywiad radiowy w Watykanie Marzec 1st, 2010

w-haiti-gruz-cp-8005393W wywiadzie dla Radia Watykańskiego Séamus Finn, OMI - dyrektor Biura SPOS Oblatów w USA - opowiada o sytuacji na Haiti i potrzebach ponownego rozwoju zdewastowanego kraju. Oblaci to największe zgromadzenie zakonne męskie w kraju. W wywiadzie poruszył ważne realia Haiti: biedę, ucisk długu Haiti i proces odbudowy.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »


Zadzwoń do Kongresu już dziś: idź za przykładem Haiti i zrezygnuj z długu Luty 19th, 2010

changenotchainsbannerNajbardziej zubożałe kraje świata nadal płacą 100 milionów dolarów dziennie na obsługę najbogatszych krajów. Ponieważ nie mogą inwestować tych zasobów w zdrowie, edukację, usługi i infrastrukturę, są bardziej narażeni na katastrofy, jak ta, na którą cierpiała Haiti.

Pomóżcie nam powódź w Kongresie z apelami o wsparcie większego umorzenia długów dla najbiedniejszych krajów.

Dowiedz się więcej i podejmij działania dzięki naszemu alertowi akcji


Rozważanie Przełożonego Generalnego Oblata: Synod Afrykański - „Powiew świeżego powietrza” Listopada 10th, 2009

Drugie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce odbyło się w Rzymie w 4-25 Październiku na temat Kościoła w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Oblaci misjonarze Przełożony generalny ks. Wilhelm Steckling OMI przyjrzał się Synodowi afrykańskiemu w swoim listopadowym oświadczeniu o refleksji misyjnej, które chcielibyśmy tutaj podzielić.

Oblaci są obecni w Afryce od czasów św. Eugeniusza i ich znaczenie dla naszego Zgromadzenia stale rośnie. Co wiemy o Afryce? Chociaż kontynent pojawia się od czasu do czasu w wiadomościach ze świata, wciąż jest na ten temat za dużo ciszy. Niedawno mieliśmy okazję usłyszeć, co nasi przywódcy Kościoła afrykańskiego mówią o ich kontynencie i zapraszam nas wszystkich, aby nas wysłuchać.

Pierwszy Synod dla Afryki odbył się 15 lat temu. Wciąż pamiętam ceremonię otwarcia, właśnie osiadłem w Rzymie. Jak się wydaje, ten synod był przede wszystkim czasem zaznajomienia się. Dokument posynodalny „Ecclesia in Africa” zainspirował nas obrazem „Kościoła jako rodziny Bożej”, który przyjął „za przewodnią ideę ewangelizacji Afryki” (EIA 63).

Tydzień temu zakończyło się „Drugie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce”. Koncentruje się na „Kościele w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju”. Wśród 240 uczestniczących biskupów ośmiu było oblatami, a wśród prawie równej liczby audytorów, ekspertów, braterskich delegatów i pomocników po raz pierwszy zaangażowaliśmy pięciu naszych scholastyków, oferujących różne usługi.

Będziemy musieli poczekać kilka miesięcy na pojawienie się głównego dokumentu, ale wiadomość podana na końcu jest już zamknięta. Uważam to za szczególnie szczere i uderzające, a przeczytanie całego tekstu jest warte zachodu. Pozwolę sobie podkreślić tylko kilka punktów w trzech krokach. Podczas gdy przesłanie mówi nam, jak Synod Afrykański widzi swój kontynent, może on również stanowić inspirację dla naszej misji w innych częściach świata.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »

Powrót do początku