Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum aktualności »międzynarodowy system finansowy


„Pieniądze muszą służyć, a nie rządzić” Lipiec 10th, 2013

Ojciec-SeamusW swoim najnowszym blogu w Huffington Post ks. Seamus Finn, OMI przygląda się temu, co papież i przewodniczący SEC mają do powiedzenia na temat stanu gospodarki pieniężnej. „Z jednej strony Papież Franciszek stawiał fundamentalne pytania dotyczące społecznego celu systemu finansowego oraz etycznej i moralnej polityki i praktyk instytucji i osób działających w tej przestrzeni. Podczas przesłuchań potwierdzających, nowa przewodnicząca SEC [Mary Jo White] powtórzyła podstawową misję Komisji i innych organów regulacyjnych w zakresie nadzoru i analizy oraz zagwarantowania zarówno przejrzystości, jak i odpowiedzialności, które są podstawą solidnych operacji na rynku kapitałowym… ”

Przeczytaj blog tutaj….

 

 

 


Spotkanie UNCTAD pokonuje poważne spory Kwiecień 27th, 2012

Na spornym spotkaniu Komisji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) kończącym się w czwartek w Doha w Katarze potwierdzono rolę organizacji ONZ w badaniu handlu i rozwoju, ale nie po tygodniu twardej debaty. Mandat Doha, przyjęty w drodze konsensusu przez państwa członkowskie, wzywa UNCTAD do kontynuowania prac nad trzema filarami budowania konsensusu, badań politycznych i pomocy technicznej. "UNCTAD pozostaje centralnym punktem w Organizacji Narodów Zjednoczonych dla zintegrowanego traktowania handlu i rozwoju oraz powiązanych ze sobą kwestii w obszarach finansów, technologii, inwestycji i zrównoważonego rozwoju", czytamy w części uzgodnionego tekstu.

Głęboka niezgoda między krajami uprzemysłowionymi a krajami rozwijającymi się groziła zrujnowaniem spotkania UNCTAD w Doha i zagroziła przetrwaniu tego organu ONZ, który broni interesów rozwijających się krajów Południa. Nieporozumienia między blokami, ogólnie określanymi jako kraje Północy i Południa, wynikały głównie z różnych poglądów na mandat UNCTAD i różnych wizji rozwoju oraz tego, jak odnosi się on do zmiennych społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i finansowych. Jednym z ważnych obszarów dyskusji było powierzenie UNCTAD mandatu do zbadania obecnego globalnego kryzysu finansowego i jego wpływu na realną gospodarkę, na co naciskały kraje rozwijające się i organizacje pozarządowe, ale które kraje uprzemysłowione od razu odrzuciły.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »


Podnoszenie ciężaru zadłużenia w biednych krajach Września 21st, 2009

Christo-cartoon

Bez uszczuplania długów, rozwijający się świat ma niewielką nadzieję na postęp gospodarczy, mówią ks. John Welch * i Ruth Messinger *.

Obaj członkowie Jubileuszowych Stanów Zjednoczonych opowiadają się za umorzeniem długów w najbiedniejszych krajach w przekonującym artykule opublikowanym w Pittsburgh Post Gazette w przeddzień G-20, międzynarodowego szczytu finansowego, którego gospodarzem jest prezydent Obama.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »


Organizacje społeczeństwa obywatelskiego Zaapelujcie do prezydenta Obamy, aby przeforsował większą regulację finansową Września 21st, 2009

Misjonarze Oblaci połączyli się z ponad 50 organizacjami reprezentującymi około ośmiu milionów Amerykanów, wysyłając list do prezydenta Obamy, wzywając go do opowiadania się za silnymi regulacjami niezbędnymi do zapobiegania przyszłym kryzysom finansowym.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej »

Powrót do początku