Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Oblaci uczestniczą w 10th Harvard University Forum on Islamic Finance

Kwiecień 20th, 2012

Ks. Séamus Finn, OMI uczestniczył w 10th Harvard University Forum on Islamic Finance, które odbyło się w Cambridge, Massachusetts w marcu 24-25, 2012. Był panelistą na sesji plenarnej poświęconej inwestycjom opartym na wierze i odpowiedzialności społecznej.

Broszura Forum zawierała streszczenie tego postępowania:

Dziesiąte Forum obejmuje trzy główne sesje równoległe, które odzwierciedlają trzy główne tematy w ramach tematu rozwoju gospodarczego. Obejmują one wkład islamskiego sektora finansowego w globalny rozwój gospodarczy, islamskie finanse i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz inwestycje oparte na wierze i odpowiedzialność społeczną. Oprócz tych trzech głównych sesji odbywają się również sesje równoległe na temat finansów islamskich i ruchów Arabskiej Wiosny, globalnych perspektyw finansów islamskich, finansów islamskich i alternatywnego myślenia ekonomicznego oraz aktualnych badań naukowych nad rozwojem produktów w islamskiej branży finansowej. Z ponad 50 prelegentami i reprezentowanymi narodowościami 30, forum przyciąga czołowych praktyków ze środowisk akademickich i przemysłu, którzy krytycznie omawiają przedstawione powyżej kwestie w celu zaproponowania planów zrównoważonego rozwoju ogólnie dla islamskiej branży finansowej. Nie ma wątpliwości, że ta szybko rozwijająca się dziedzina globalnego systemu finansowego wymaga ścisłej kontroli, aby maksymalnie wykorzystać ją dla rozwoju światowej gospodarki.

 Dowiedz się więcej o Islamic Finance Project…

Powrót do początku